Specialisten

Dit zijn in alfabetische volgorde de specialisten die in onze basisartikels vermeld werden:

Noëmie Vanbecelaere
- Dr. S.H. Lo Fo Wong: Ze is huisarts-onderzoeker, haar specialiteit is eerstelijnsgeneeskunde en vrouwenstudies.
- Don Dutton: Dr. Don Dutton is een schrijver, een psycholoog en geeft enkele psychologie-lessen.
- John Hegarty: John Hegarty is de stichter van het Bartle Bogle Hegarty. Dat is een bedrijf voor reclame, één van de beste in de wereld.
- Renée Römkens: Renée Römkens, directeur van het Atria instituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, wil naar een samenleving waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig behandeld worden.

Inke Goffin
-Anja Termote: Algemene Directie Statistiek en Economische informatie
-Ann Beliën: Provinciale coördinatrices geweld te Antwerpen
-Anne-Marie Offermans: Rue Cressonnière 23 , 6140 Fontaine-l'Evêque GSM: 0483459772
-Benoît Galand: Université Catholique de Louvain
-Freddy Gazan: Federale overheidsdienst Justitie, Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
-Gerard Van Menxel: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
-Ivan Toussaint: Universiteit Luik
-Ivo Aertsen: Katholieke Universiteit Leuven
-Jérôme Pieters: Universieit Luik

-Julia Laot: Fédération des Centres de Planning Familial van de Femmes Prévoyantes Socialistes
-Kris De Groof: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
-Lydia Merckx:
Algemene Directie Statistiek en Economische informatie
-Marie-Thérèse Casman: universiteit Luik
-Michel Pasteel: Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
-Pascale Franck: Provinciale coördinatrices geweld te Antwerpen
-Prof. dr. Ann Buysse: Universiteit Gent
-Prof. dr. Frédéric Heselmans: Universiteit Luik
-Prof. dr. Marc Jacquemain: Universiteit Luik
-Sabine Hellemans: Universiteit Gent

Hanne Degroote
- Dutton Don: Don Dutton is een professor psychologie aan de universiteit van het Britse Colombia.
- Hegarty Kelsey: Kelsey Hegarty is een academische huisarts die momenteel werkt als professor. Haar huidig onderzoek gaat over interventies die men kan houden om vrouwen van geweld te behoeden. Ze bekleedt verschillende posities (bijvoorbeeld in onderzoek naar de gezondheidszorg of huiselijk geweld.)
- Lo Fo Wong Sylvie: Dr. Sylvie Lo Fo Wong is huisarts-onderzoeker en heeft meegewerkt aan MeMoSA (MentorMoeders voor Steun en Advies.
- Römkens Renée: Renée Römkens behaalde het doctoraat filosofie en psychologie aan de Amsterdamse universiteit. Haar positie is CEO van Atria (= Nationaal Instituut voor gendergelijkheid en de geschiedenis van vrouwen).

Chloé Vintevogel
- Bas Tierolf: Onderzoeker
- Bruce D. Perry: Psychiater
- Dijkstra: Onderzoeker, literatuurstudie
- E. Mark Cummings: Psychologie professor
- Eve S. Buzawa: Criminoloog
- F. Lamers-Winkelman: Hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling
- Hari Osofsky: Recht professor
- John Briere: Hoogleraar psychiatrie en psychologie en directeur van verpleeg school
- Patrick Davies: Psychologie Professor
- Storms Oka: Onderzoeker/ adviseur
- Teun A. Van Dijk: Hoogleraar tekstwetenschapper
- Van der Linden Peter: Auteur
- Wendela Wentzel: Klinische pedagoge

Laura-Jo Voet
- Emma Jaspaert: master in de Criminologie, werkt aan de KU Leuven
- Anne Groenen: onderzoeksleider van APART, het onderzoekscentrum van Thomas Moore dat gespecialiseerd is in agressie. Docent in de opleidingen Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie. Geaffilieerd onderzoeker van het Leuvens Instituut voor Criminologie. Geeft ook opleidingen aan politie, justitie en hulpverlening
- Geert Vervaeke: werkt aan de KU Leuven als hoogleraar
- Ludo Serrien: directeur van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Dagmar Gevaert

-Alexandre Reynders: Campus: Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.Studiegebied: Sociaal-Agogisch Werk, master in sociologie.Projecten: Inclusie in levenslang leren en werk verbeteren

-Jeffrey Edleson: dean and professor of the School of Social Welfare. He was a professor of social work at the University of Minnesota School of Social Work for 29 years before joining Berkeley in 2012 and the founding director of the Minnesota Center Against Violence and Abuse.

-Katleen Hermans Department of Pathology, bacteriology and poultry diseases

-Koen Hermans: Centrum voor Sociologisch Onderzoek (OE).

-Kristof Desair:Werkt in Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant

-Trees Pels : Functie: Senior onderzoeker; Adviseur thema diversiteit.
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs. Onderzoeksthema's: Diversiteit, Opvoeding.

Vicky Duytschaever

-Helen Blow: Medewerker bij Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Werkt rond thema’s zoals geweld en misbruik, familiaal geweld.

-Koen Dedoncker: Medewerker bij VZW Zijn. Doet aan acties en campagnes, beleidsbeïnvloeding ,vormingen en studiedagen, rond geweld. Dit om geweld uit de taboesfeer te halen.

-Kris De Groof: Medewerker bij Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Werkte een algemene visie uit rond de aanpak van partnergeweld in haar dossier intrafamiliaal geweld. Werkt rond thema’s zoals misbruik en geweld en slachtofferhulp.

-Kris Stas: Medewerker bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Werkt rond thema’s zoals deontologische vraagstukken, omgaan met cliëntinformatie, verontrusting.

Jolien Huyghebaert
Er zijn geen specialisten gevonden in mijn geselecteerde basistekst.

Tom Anthone
-Arthur Edwards: Britse fotograaf, Schipbreukeling

-Ingrid Hokke. Deborah Thompson: studeerde wiskunde aan de Universiteit van Durham en Biometrie aan de Universiteit van Reading

-Jan de Bruijn: Directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme.
Tot 2015 bijzonder hoogleraar politieke geschiedenis aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

-Jan van Delden: De rechterhand van de Nederlandse leraar Wolter Keers. Die op zijn beurt een leerling was van Ramana Maharshi en Krishna Menon, twee van de belangrijkste vertegenwoordigers van advaita-vedanta
De leer van het non-dualisme
In het India van de eerste helft van de vorige eeuw

-Johannes Henricus Antonius Maria (Jan) Grijpink: Nederlands econoom, jurist, organisatieadviseur, en
hoogleraar Informatiekunde aan de Universiteit Utrec

-John Goedee: Studeerde Bedrijfskunde
Implementeren van Strategische Organisatieverandering

-Linze Schaap: Belangrijkste terreinen van onderzoek zijn: governance, lokaal en regionaal bestuur, interbestuurlijke betrekkingen bestuurlijke en politieke vernieuwing en relaties tussen burger en bestuur.
Onderzoek heeft een internationaal vergelijkend karakter.

-Mary Evelyn Atkinson: Bekend voor haar serie over de familie Lockett
kinderen avonturenverhalen typerend voor de jaren 1940 en 1950, en geschreven vanuit een middenklasse standpunt.

Emilie Leplae
- Firestone Philip: Hoogleraar Psychologie en Psychiatrie aan de Universiteit van Ottawa
- Ganpat Soenita: Onderzoeksmedewerker, Afdeling sociale wetenschappen
- Koenraadt Frans: Hoogleraar, departement rechtsgeleerdheid en Forensische psychiatrie en psychologie
- Leistra Gerlof: Misdaadverslaggever van Elsevier en Gespecialiseerd in verhalen over moord en doodslag, tbs en georganiseerde misdaad
- Liem Marieke: Onderzoeker en assistent in de criminologie
- Messing Joachim: Directeur van het Waksman Instituut voor Microbiologie en Hoogleraar Moleculaire Biologie
- Messner Steven F.: Geleerde vakgebied gewelddadige criminaliteit, moord en misdaad in China
- Nieuwbeerta Paul: Hoogleraar criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden

Alice Bisschop:
Ook in mijn basistekst werden geen specialisten vernoemd.

Kevin Van de Walle
Specialisten

JUSTINE VAN LAWICK: is psychotherapeute en werkt in het Lorentzhuis, Instituut voor Systeemtherapie, te Haarlem
-Claude Levi-Strauss: Antropoloog oorspronkelijke symbolische orde begrip
-jacques Lacan: psychiater Symbolische orde uitgewerkt voor psyche
-Dan siegel: Psycholoog. onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van hechtingspatronen tussen ouder en kind.
-Kendal schwarts: won nobelprijs met onderzoek naar genetisch materiaal. Stelde vast dat brein zich levenslang ontwikkeld & levenslang manipuleerbaar is
-Blehar ainsworth: onderzocht hechtingspatronen bij kinderen door ze in situatie te brengen waarbij ze kort door de ouder werden verlaten, de zogenaamde vreemde-situatietest
-William Stern: duitse psycholoog. Attunement theorie
-Van ijzerdoorn: hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit leiden. Hij onderzoek gehechtheid en emotie regulatie van de wieg tot het graf, in intergenerationeel perspectief. In 2004 ontving hij voor zijn werk de spinozapremie .Recentelijk onderzoek naar kinderen slachtoffers uit de wereldoorlogen

Océane Maerten:
-Biehal, N.: Professor van Sociaal Werk. Departement van Sociale Policy en Social werk.Werkt aan de universiteit Of York. Vooraf maatschappelijk werker in Londen.

-Gelles Richard James: Amerikaans schrijver. Decaan van de universiteit van Pennsylvania. Directeur van het Centrum voor Onderzoek naar Jeugd & Sociaal Beleid. Co-directeur van het gebied Centrum voor Kinderen Policy Practice & Research. Internationaal bekend expert op het gebied van huiselijk geweld en het welzijn van kinderen.

-Holt, Amanda
oWerkt in de afdeling Sociale Wetenschappen
oBeroep: criminoloog en kritische psycholoog,
oHeeft lang onderzoek gedaan over geweld bij kinderen en jongeren
oAuteur van een aantal boeken, artikels en reviews over de onderzochte thema’s
oAfgelopen jaren heeft ze zich gericht op het probleem van het geweld tegen de ouders.

-Straus, Murray A.:
oHoogleraar Sociologie en co-directeur van Family Research Laboratory,
oAan de Universiteit van New Hampshire, Durham, NH 03824
oTEL: 603 862-2594
oZijn onderzoeken zijn gericht op families, lijfstraffen en partnergeweld met een nadruk op cross-nationale vergelijkingen
oHij kreeg twee awards:
Award for Distinguished Lifetime Contributions to Research on Aggression - 2008[5]. Ernest W. Burgess Award - 1977[1]

Charlotte Verhaest:

-Jodi Mak
Onderzoeker aan het Verwey-Jonker Instituut. Studeerde Pedagogiek en specialiseerde in Gezin en Jeugd. Doet onderzoek naar jeugdparticipatie, kindermishandeling, kinderen in armoede en kinderrechten.
-Katinka Lünneman
Senior onderzoeker bij het Verwey- Jonker Instituut. Ze heeft voordien ook gewerkt als universitair docent (strafrecht). Daarbovenop is ze ook deskundige op verschillende gebieden. (seksueel en huiselijk geweld, strafrecht, jeugd en ketensamenwerking.)
-Majone Steketee
Voorzitter van de raad van bestuur van het Verwey- Jonker Instituut. Doet aan zowel nationaal als internationaal onderzoek. Is expert op verschillende gebieden. ( jeugdzorg, geweld in afhankelijkheidssituaties en geestelijke gezondheidszorg.) Werkte voordien ook aan de universiteit. Momenteel houdt ze zich bezig met de opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van kinderen. (kinderen in kwetsbare posities)
-Marian van der Klein
Senior onderzoeker aan het Verwey- Jonker Instituut. Secretaris Commissie Wetenschapsbeleid van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit. Werkte rond armoede en sociale uitsluiting, vrijwilligerswerk, homoseksuelen, feminisme…

Babiche Maes:
- Babcock J.C. is een professor.
- McCollum Eric is professor in Virginia Tech.
- Neeleman Albert is seksuoloog, psychotherapeut en psycholoog.
- Toering Ineke is psychiater en coördinator van De Keerkring.
- Van Lawick Justine is klinisch psychologe.

Anouska Machtelinckx
- De Ruiter J.P: Prof. Psycholinguïstiek
- Marlatt Gordon Alan: Hij is geboren op 26 maart 1941 en gestorven op 14 maat 2011. Hij leefde in Canada en hij stuurde aan de universiteit van Brits-Colombia en de Indiana university Bloomington.