Bronnen

Dit zijn onze gehanteerde bronnen:

Noëmie Vanbecelaere
(sd). Opgehaald van www.cbo.nl : http://www.cbo.nl/
(sd). Opgehaald van www.vooreenveiligthuis.nl: http://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis?utm_campaign=sea-geweld-huiselijke-kring&utm_medium=adwords&utm_source=google&utm_term=%2Bsteunpunt%20%2Bhuiselijk%20%2Bgeweld&gclid=COuN--eB8sgCFYU_GwodUqcFAg
(2015). Opgehaald van www.ggznederland.nl: http://www.ggznederland.nl/
(2015). Opgehaald van www.encyclo.nl : http://www.encyclo.nl/
Adriaenssens, P. (1994). Hulpverlening bij kindermishandeling: de ontwikkeling van een model. Alert : voor sociaal werk en politiek, 5-11.
Baartman. (1996). Opvoeden kan zeer doen: over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie. Utrecht : SWP.
belga. (2015, 10 2). Eerste aanspreekpunt voor mannelijke slachtoffers van relatiegeweld. De Standaard.
Boeck, A. D. (2015, 07 31). meldingen per jaar: 50.000aantal keer huisverbod: 33. De Morgen.
CAW. (2015, 09 25). Een (v)echtscheiding door de ogen van een kind. "Van jullie, voor altijd". Gent, Oost-Vlaanderen, België: SOM-sector CAW.
Decreet [tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem] (Vlaamse Parlement 04 30, 2004).
Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007 (Vlaams Parlement 02 12, 2007).
Denise A. Hines, J. B. (2007). Characteristics of Callers to the Domestic Abuse Helpline for Men. Journal of Family Violence, 773-773.
Dutton, d. d. (2015). Opgehaald van www.drdondutton.com: https://drdondutton.com/
Gezin, K. e. (2002). Kindermishandeling: justitie; kindermishandeling: hulpverlening. Brussel : Kind en Gezin .
Grietens, H. (2002). Vroegtijdige preventie van fysieke kindermishandeling en verwaarlozing.
het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Raad van State 10 09, 2008).
Hulplijn, 1. (Regisseur). (2013). 1712 Hulplijn - Slachtoffer van familiaal geweld? [Film].
Instellingsbesluit Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik (Minster van Justitie en Veiligheid 08 31, 2012).
ipa. (2012, 08 13). sir john hegarty. Opgehaald van www.ipa.co.uk: http://www.ipa.co.uk/page/sir-john-hegarty#.VjeFiW7Fn21
Janssen, L. (2011). Aanpak kindermishandeling: verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De wereld van het jonge kind : vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen, 24-26.
Komen, M. (1998). Kindermishandeling en sociale verandering. tijdschrift voor criminologie , 39-58.
Koppen (Regisseur). (2012). familiaal geweld [Film].
Lo Fo Wong, S. (2009). partnergeweld en de rol van de huisarts. Springer Science & Business Media B.V, pp. 16-23.
ministerie van veiligheid en justitie. (sd). Opgehaald van www.rijksoverheid.nl : https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie
Mohammeda, G. F. (2015). Sexual violence against females and its impact on their sexual function. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 96-102.
Moor, K. D. (2002). Als het veilige nest de hel blijkt te zijn. KATHO-departement ReNo.
Nemegeer, J. (1997). Seksuele kindermishandeling: Wat kan een school eraan doen? . Torhout: KATHO-departement ReNo.
Nys, H. (1991). Kindermishandeling en medisch beroepsgeheim. In H. Nys.
P., A. (1994). Hulpverlening bij kindermishandeling: de ontwikkeling van een model. Alert : voor sociaal werk en politiek, 5-11.
pages. (sd). Opgehaald van www.radboudumc.nl: https://www.radboudumc.nl/Pages/default.aspx
Rensen, B. (1990). kindermishandeling: voor het leven beschadigd . Utrecht: A.W. Bruna.
Römkens, R. (2005). Huiselijk geweld: paspoort maatschappelijk werk: een selectie uit de internationale vakliteratuur. Houten: Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Römkens, R. (2010). Huiselijk geweld: justitiële verkenningen . Den Haag : Den Haag: Boom.
S., L. F. (2009). Huisartsen herkennen kindermishandeling zelden . nederlands tijdschrijft voor geneeskunde , 220-221.
Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (Federale staat 10 08, 1998).
Schaerlaekens, A.-M. (1993). Getuigenissen van kinderen: Gebonden aan hun taalontwikkeling?
Schmitz, H. (2015, 10 29). Mannenklap moet partnergeweld tegen mannen bespreekbaar maken. Het Nieuwsblad .
Sylvie, L. F. (2014). ‘I am stronger, I'm no longer afraid…’, an evaluation of a home‐visiting mentor mother support programme for abused women in primary care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 724-731.
Vandenbroucke, B. (1994). Ouders kunnen ook gevaarlijk zijn: kindermishandeling en het onderwijs.
vnva. (sd). hall of fame . Opgehaald van www.vnva.nl : http://www.vnva.nl/about-us/hall-of-fame/item/329-dr-sylvie-lo-fo-wong
Winstok, Z. (2013). Partner Violence: A New Paradigm for Understanding Conflict Escalation.
Wisseman, F. (Regisseur). (2013). Domestic violence 2 [Film].
wong, l. f. (sd). partnergeweld en de rol van de huisarts. bijblijven, 16-23.
Wong, S. L. (2006). Increased awareness of intimate partner abuse after training: a randomised controlled trial. british journal of general practice .
Wong, S. L. (2007). Patient Education and Counseling, 129-137.
Wong, S. L. (2009). european journal of general practice, 33-37.
Zahri, S. (2013, 11 29). Opgehaald van www.tedxamsterdamwomen.nl: http://www.tedxamsterdamwomen.nl/ze-heeft-geen-talent-voor-ondergeschiktheid-interview-met-renee-romkens/

Chloé Vintevogel

• Baeten P. & Lamers-Winkelman, F. (2007). Projectbeschrijving & doelgroeponderzoek kindspoor: vroegtijdige signalering en aanpak van geweld in gezinnen. Den Haag: Stichting Bureaus.
• Borghs, P. (2003). De antidiscriminatiewet. Handleiding bij de wet ter Bestrijding van Discriminatie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
• Brems, E. (2004). Specifieke wetgeving inzake partnergeweld, in Droit et Justice, 56, La Violence conjugale-Partnergeweld.
• Briere, J. (1995). Trauma Symptom Inventory (TSI). Professional manual Lutz, PAR Psychological Assessment Resources, Inc. Journal of interpersonal Violence, 10(4), 387-401.
• Briere, J. (1996). Trauma Symptom Checklist for Children professional manual Odessa (FL), Psychological Assessment Resources, Inc. Journal of interpersonal Violence, 1(4), 384-352.
• Buzawa, E.S. & Buzawa C.G. ( 2003). Domestic violence: the criminal justice response. (3e editie). Sage Publications: Thousand Oaks.
• CGG; Activiteiten verslag, 2011
• Crockenberg, S & Langrock, A. (2001). The role of specific emotions in childern’s responses to interparental conflict: a test of the model. Journal of family psychology, 2, 163-182.
• Cummings, E.M. & Davies P.T. (1994). Children and marital conflict: The impact of family dispute and resolution. New York: Guilford Press.
• Cummings, E.M. (2001). Economic informality and the venture funding impact of migrant remittances to developing countries. ScienceDirect : Elsevier BV.
• Dijkstra, S. (2001). Kinderen (v/m) die getuige zijn van geweld tussen hun ouders. Een basisverkenning van korte en lange termijn effecten. Bilthoven: ministerie van Justitie.
• Emmery, K. (2007). Oudermishandeling: op zoek naar kenmerken, oorzaken en een gepaste reactie. In Agora, 4, 27-34.
• Ferwerda, H. (2006). Binnen zonder kloppen. Omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld in 2005 op basis van landelijke politiecijfers Dordrecht. Dordrecht: Advies en onderzoeksgroep Beke.
• Hobbs, C.J & Bilo, R.A.C. (2009). Nonaccidental trauma: clinical aspects and epidemiology of child abuse. Pediatric radiology, jrg. 39, 457-460.
• Hoijtink, M. (2009). Huiselijk geweld. Maatwerk, 2,17-18.
• Hutsebout, F. (2001). De strijd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld, in Vrouwen en mannen in België naar een egalitaire samenleving, Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Directie van de gelijke kansen, Brussel.
• Janssens, J. (2007). Huiselijk geweld: de impact op kinderen. Onuitegeven eindwerk bachelor in de toegepaste psychologie. Antwerpen: Lessius Hoge school, departement toegepaste psychologie.
• Janssens, W. (2004). Oudermishandeling: situering van het probleem. In Patience care, 6, 60-64.
• Junger-Tas, J, Steketee, M & Moll, M. (2008). Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik. Geraadpleegd op 9 december 2015, op http://www.annemiekonstenk.nl/wp-content/uploads/2008/09/rapport-achtergronden-jeugddelinquentie-en-middelengebruik-verwey-jonker-instituut.pdf.
• Kishor, S & Johnson, K. (2004). Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study. Columbia MD: ORC Macro.
• Klein Velderman M & Pannebakker, F.D.(2008). Primaire preventie van kindermishandeling: bekende, gebaande en gewenste paden Leiden. TNO Kwaliteit van Leven.
• Lamers-Winkelman, F. (2003). Een huilend huis:over de effecten van geweld in het gezin op kinderen en de mogelijkheden om hen te helpen de ervaring te verwerken. Amsterdam: Vrije Universiteit.
• Lünnemann K.D.& Bruinsma M.Y. (2005). Geweld binnen en buiten: aard, omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland Den Haag. Boom: Juridische uitgevers.
• Lünnemann, K, Goderie, M, Tierolf, B & Römkens, G.M.F. (2010). Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Geraadpleegd op 9 december 2015, op https://pure.uvt.nl/ws/files/1248584/Romkens_Geweld-in-afhankelijkheidsrelaties_110103_publishers_check_copyrights.pdf
• McCoy, K, Cummings, E.M, e.a. (2009). Constructive and destructive martial conflict, emotional security and children’s prosocial behavior. Journal of child psychology and psychiatry, 3, 270-279.
• Oka, S. (2013). Stappenplan handelen bij ontspoorde mantelzorg: een model als aanvulling op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Utrecht: Movisie.
• Perry B.D. (2001). The neurodevelopmental impact of violence in childhood In: D. Schetky en E.P. Benedek (red.), Textbook of child and adolescent forensic psychiatry. Washington (DC): Psychiatric Press,221 -238.
• Rosa-factsheets. (2013). Partnergeweld in cijfers. Geraadpleegd op 9 december 2015, op http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr61.pdf
• Schrauwen, M. (2006). Oudermishandeling. In Neuronieuws, 1, 20-22.
• Stoltenbrog-Yosef, S. (2006), Buitenspel: geheimhouding bij huiselijk geweld. Maatwerk, 6, 8-10.
• ter Maten, A. (2008). De aanpak van huiselijk geweld, Tijdschrift voor verpleegkundigen, 118(11/12), 12-19.
• Terlouw G.J.& de Haan W.J.M. (2000). Geweld: gemeld en geteld – een analyse van aard en omvang van geweld op straat tussen onbekenden. Arnhem: Advies en Onderzoekgroep Beke.
• Tierolf, B.(2010). Trauma’s bij kinderen als gevolg van huiselijk geweld. Justitiële verkenningen,36(8),89-99.
• Van der Linden, P. (2012). Aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld: interventarisatie onder (initiële) opleidingen voor medische beroepen. Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut.
• Van Dijk, T, Flight, S. e.a. (1997). Huiselijk geweld – aard, omvang en hulpverlening. Den Haag: Ministerie van Justitie.
• Vanslambrouck, S. (2008). Oudermishandeling: een vorm van intrafamiliaal geweld. Onuitgegeven eindwerk bachelor in maatschapelijk werk. Kortrijk: Katho, departement sociaal agogisch werk.
• Verbeeren, M. (2011). Jongeren in de vergeethoek: Een beschrijvende studie - over jongeren die getuige zijn van geweld tussen hun ouders - a.d.h.v. enkele casussen, uitgevoerd binnen een CAW 'Project Partnergeweld'. Onuitgegeven eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie. Kortrijk: Katho, departement sociaal agogisch werk.
• Vink, R & van Bavel, M. (2007). Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling. Geraadpleegd op 9 december 2015, op http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties/naar%20methodisch%20handelen.pdf
• Von Graevenitz, J. (2005). Gevaarlijke liefde, Amsterdam: Bosch film.
• VRT Eén. (2008). Huwelijksterreur, Brussel: VRT Eén.
• VTM Telefacts. (2008). Intrafamiliaal geweld, Vilvoorde: VTM – Telefacts.
• Wentzel, W. (2003). Huiselijk geweld en seksueel geweld. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vicky Duytschaever
Bibliografie

Betekenis trefwoorden en vaktermen. Geraadpleegd via http://vowb.vandale.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.d
Blow, H., Dedoncker, K., Serrien, L. (2012) (W)eerbaar. Wat is eergerelateerd geweld?: welk beleid is er voor nodig? Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Boonen, R. (2015). Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school. Maklu. Geraadpleegd via www.books.google.be
Boysen, L. (2004). De intake als basis voor een adequate hulpverlening: een onderzoek naar het effect van een zelfontworpen checklist op het intakegesprek. Kortrijk: IPSOC. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
De Groof, K., Blow, H., (2011). Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld. Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Delfos, M., (2003). Kinderen in ontwikkeling: Stoornissen en belemmeringen. Lisse: Swets & Zeitlinger. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Dienst voor het strafrechtelijk beleid. (2015). Intrafamiliaal geweld. Geraadpleegd op 10 december 2015, op http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&lang=nl&id=58
Genetello, H. (2006). Boos als een draak: kinderen en partnergeweld. Antwerpen: Maklu. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Genetello, H. (2009) Algemene visie rond kinderen als getuige van geweld. Kinderen en partnergeweld: wat nu?, 9-24. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Genetello, H. (2010). Ik was opgelucht als ze weende, dan wist ik dat ze nog leefde: kinderen en jongeren betrokken bij partnergeweld. Welwijs : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk 10-13. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Georgia, J. (1996). Defining elder mistreatment in four ethnic groups across two generations. Volume 11, Issue 2, pp 187-212. Geraadpleegd via www.lirias.kuleuven.be
"Hij liegt over alles" (03 december 2015). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be
Hilversum. Avro (2002). Vinger aan de pols. [DVD-video]. Hilversum: Avro. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Jaspaert, E. (2015). A DYADIC ANALYSIS OF THE ROLE OF PREFERENCE DISCONFIRMATION IN THE EXPLANATION OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE. Leuven: Katholieke Universiteit. Geraadpleegd via www.lirias.kuleuven.be
Kritische bespreking site. Geraadpleegd via http://www.cawcentraalwestvlaanderen.be/
Lo Fo Wong, S., H., (2009). Partnergeweld en de rol van de huisarts. Volume 25, Issue 5, pp 16-23. Geraadpleegd via www.springerlink.com
Muris, P. (1992). Een (niet al te ernstig) geval van oudermishandeling. Volume 12, Issue 4, pp 187-191. Geraadpleegd via www.springerlink.com<
Nouwen, E. (2013). De instroom in de bijzondere jeugdzorg. Leuven: Katholieke Universiteit. Geraadpleegd via www.lirias.kuleuven.be
Op de Beeck, H., Put, J. (2014). Samen streven naar meer veiligheid voor kinderen in situaties van kindermishandeling. De rol van kwaliteitsvolle samenwerking in het casusgebonden overleg van het ‘Protocol van Moed’. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten vol:15 issue:2 pages:164-188. Geraadpleegd via www.lirias.kuleuven.be
Raquel, V., S., (2009). Intimate Partner Violence: A Closer Look in the Past Decade 1999 to 2009. MSN ARNP. Geraadpleegd via www.books.google.be
Reglement van 15 oktober 2012 van de OBFG waarbij algemeen verbindend wordt verklaard memorandum over slachtofferhulp (27 november 2012). ORDE VAN FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE BALIES, 2012-10-15/04. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be
Rensen, B. (1990). Kindermishandeling: voor het leven beschadigd. Utrecht: A.W. Bruna. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Roevens, E., Aertsen, I. (2013). Onderzoek naar de casuïstiek van intrafamiliaal geweld in Antwerpen. Antwerpen: CO3 Project. Geraadpleegd via www.lirias.kuleuven.be
Roothooft, M. (2011). Partnergeweld: van slachtoffer naar een nieuw zelfstandig leven. Eindwerken HA-BLS: maatschappelijk werk. Geraadpleegd via www.books.google.be
Studiedienst van de Vlaamse regering. (2013). Veiligheid en criminaliteit - Familiaal geweld. Geraadpleegd via www.vlaanderen.be
Specialisten rond het thema. Geraadpleegd via http://www.steunpunt.be/medewerkers/stafmedewerkers
Vandersypt, J. (2000) Kindermishandeling. In: Probleemgedrag op school. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
van der Zalm, G. (2009). Achtergronden van huiselijk geweld. Volume 25, Issue 5, pp 8-15. Geraadpleegd via www.springerlink.com
Van Regenmortel, J. (25 november 2015). Jonge mannen hebben vaker losse handjes. Gazet van Antwerpen, 9. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be
Van Regenmortel, J. (25 november 2015). Partnergeweld helft vaker bij jongeren. Het Belang van Limburg, 9. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be
Verhoeven, J. (2011). Spiritualiteit tijdens het intakegesprek : meer dan religie ? Brussel: HUB. Studiegebied Gezondheidszorg. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
VTM. Telefacts. (2007). Kindermishandeling. [DVD-video]. Vilvoorde: VTM – Telefacts. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
VTM. Telefacts. (2008). Partnergeweld. [DVD-video]. Vilvoorde: VTM – Telefacts. Geraadpleegd via www.limo.libis.be
Werkgroep bezoekruimte (2015). "Van jullie, voor altijd". Een (v)echtscheiding door de ogen van een kind. [Brochure]. SOM-sector CAW.
Wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld ( 01 maart 2013). Justitie, 2012-02-23/08. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be
Wet van 13 december 2013 tot wijziging van artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling (06 februari 2014). Vlaamse Overheid, 2013-12-13/22. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be
Wet van 9 oktober 2015 tot wijziging van een aantal subsidiebepalingen in de sectorale regelgeving van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de interlandelijke adoptie (16 november 2015). Vlaamse Overheid, 2015-10-09/03. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be

Inke Goffin
Aerts, K. (23 oktober 2015) Ria stierf na zwaar geweld. Het Laatste Nieuws.
Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indicator for Childhood Abuse and Posttraumatic Stress in Youth. Pediatrics, 129(3), 410-417.
Cockx, R. (2009). Miet Smet: drie decennia gelijkekansenbeleid, Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
D. (1 juni 2015) Geweld achter gesloten deuren [TV-uitzending]. Koppen XL.
De Roos, C., & Beer, R. (2013). Een goed Koppel. Systeemtherapie, 25(1), 6-18.
De Witte, R. (2015). 'Als ik was gevlucht, was het pas écht een gezinsdrama geworden'. Dag Allemaal, 45, 166.
Debruyne, E. & Vanhoutte, G. (2004). Kinderen en nieuw samengestelde gezinnen: een koppel getuigt. Rondom gezin, 25(2), 78-80.
Decreet van 11 mei 2011 tot het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel. Belgisch staatsblad 3825.
Decreet van 2 maart 1999 tot het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Belgisch staatsblad 34022.
Decreet van 7 april 1998 tot het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg. Belgisch staatsblad 26983.
Desch, (1973) Hitler : Aufstieg und Untergang des Dritten Reiches : eine Bild-Biographie
Diane, R. (2012). A Mindful Re-visioning of Couple and Family Therapy Practice. Boston: Springer US.
Dutton, D.G., Saunders, K., Starzomski, AJ., en Bartholomew K. (1994). ‘Intimacy-anger and insecure attachment as precursors of abuse in intimate relationships’, Journal of applied social psychology 15, pp. 1367-1386.
Foubert, B. (19 november 2015). Echtgenote steekt cafébaas met steakmes in de borst. Gazet van Antwerpen/Waasland.
Garcia-Moreno, C., Jansen H., Ellsberg, M., Heise L., & Watts, C. (2005). Multi-country study on women’s health and domestic violence against women, Genève: Wereldgezondheidsorganisatie.
‘’Gender" in de Vlaamse beleidsnota van Liesbeth Homans (2009). Geraadpleegd op 5 december 2015, op http://www.amazone.be/spip.php?article3652&lang=nl
Goldberg, D.P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire, Londen: Oxford University Press.
Graham, J.M., Liu Y.J., & Jeziorski, J.L. (2006). ‘The dyadic adjustment scale: a reliability generalization meta-analysis’, Journal of marriage and family 68(3), 701-717.
Hellemans, S. (2015) Het welzijn van slachtoffers van partnergeweld: Resultaten van een bevolkinssurvey in Vlaanderen. Systeemtherapie, 27(1), 6-19.
Herk Van, A. (1475-1621) Fabels van liefde : Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers. Amsterdam: University Press.
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2004). Nationaal Actieplan partnergeweld: 2004- 2007, Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Johnson, M.P. (1999). Two types of violence against women in the American family: identifying patriarchal terrorism and common couple violence, Paper presented at the annual meetings of the National Council on Family Relations, Irvine, CA, 2-3.
Krug, E.G., LDahlberg, J.A., Mercy, A., Zwi en Lozano-Ascencio, R. (red.) (2002). Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève: Wereldgezondheidsorganisatie.
Lacroix, S. en Offermans, A.M. (2003). Violences intrafamiliales chez les partenaires (deel 2- samenvatting), in samenwerking met de Université Catholique de Louvain en de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse huisartsen (WVVH) – bijdrage van de minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
Lenz, H.J. en Puchert, R. (2005). Violence within the family: men as victims. Introductory report. Conferentie van de Raad van Europa over huiselijk geweld: de plaats en de rol van mannen, Straatsburg: Raad van Europa, 17.
Neumann, R. (1973) Hitler : Aufstieg und Untergang des Dritten Reiches : eine Bild-Biographie Neumann, Robert ; unter Mitarb. von Helga Koppel. Munchen: Desch.
Pieters J., Italiano P., Offermans A. en Hellemans S. (2010). Hoofdstuk 3 Geweld binnen het koppel en door de ex-partner. In Pieters J., Italiano P., Offermans A. en Hellemans S. Ervaring van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Geraadpleegd van (http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2011/148_geweld_vr ouwen_mannen.pdf)
Protocol Protocolakkoord van 26 maart 2001 tussen de federale minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijk Kansen, houdende de krachtlijnen van de verdere samenwerking op het grensgebied welzijn-justitie.
Protocol Protocolakkoord van 6 juni 2008 van de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake slachtofferzorg. Belgisch staatsblad 49404.
Raad van Europa (1987). Rapport van de Commissie “Violence au sein de la famille”, Straatsburg: Raad van Europa.
Rapport bestemd voor de Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke emancipatie, Brussel: INBEL.
Rijksoverheid (2015). Het is eerder oudermishandeling dan je denkt. [folder] Rijksoverheid.
Roberts, AL., Rosario, M., Corliss, HL., Koenen, Kc. (2012). Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indicator for Childhood Abuse and Posttraumatic Stress in Youth.
Pediatrics, 129 (3), 410-417.
Römkens, R. (1989). Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties: een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de gevolgen en de achtergronden, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
RoSa. (2010). Partnergeweld in cijfers. Geraadpleegd op 11 december 2015.
SOS Geweld, lijd niet langer in stilte (2015). Geraadpleegd op 7 december 2015, op http://www.sterkervlaanderensterkerland.be/artikel/sos-geweld-lijd-niet-langer-in-stilte
Stith, S.M., Smith, D.B., Penn, C.E., Ward, D.B en Tritt, D. (2003). ‘Intimate partner physical abuse perpetration and victimization risk factors: a meta-analytic review’, Aggression and violent behaviour 10(1), pp. 65-98.
Tilley, L. (30 november 2010) Rol van de huisarts bij geweld in de zwangerschap [Lezing].
Van Dorsselaer, I. (2014). Trouwen of samenwonen: waar op letten als je de grote sprong waagt. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Vandenberk, A., Opdebeeck, S., & Lammertyn, F. (1998). Geweld en gevoelens van onveiligheid bij ouderen: prevalentie en gevolgen, Leuven/Brussel: K.U.Leuven/Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijkekansenbeleid.
Vandewege, R., Bruynooghe, R., & Opdebeek, S. (1988). Ervaringen van vrouwen met fysiek en seksueel geweld preventie en gevolgen. Rapport bestemd voor de Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke emancipatie, Brussel: INBEL.
Vandewege, R., Bruynooghe, R., en Opdebeek, S. (1988). Ervaringen van vrouwen met fysiek en seksueel geweld - preventie en gevolgen.
Vanmarcke, Holvoet, Cornelis, Vanderstraeten. CKG [TV-uitzending]. EEN Koppen.
Watson, D. en Parsons, S. (2005). Domestic abuse of women and men in Ireland. Report on the national study of domestic abuse, Dublin: Stationary Office.
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (2007). Gezondheidsenquête door interview – luik geweld, Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.
WetenschappelijkInstituut Volksgezondheid (2007). Gezondheidsenquête door interview – luik geweld, Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Alice Bisschop:

Bellen, R., Schuengel, C., Slot, W.,(2003) Gehechtheid en kinderbescherming: juridische relevantie van gedragswetenschappelijke onderzoeksbevindingen. Amsterdam, SWP

Bossuyt, N.,(2008) Intrafamiliaal geweld: frequentie van huisartsconsultaties en behandeling door huisarts, 8, 1-2

Daro, D., Donnelly, A., Huang, L., Powell, B.,(2015) Advances in Child Abuse Prevention Knowledge. Switzerland: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING

De Groof, K., De Gendt, T.,(2007) Kans op slagen: een integrale kijk op geweld in gezinnen. Leuven, Lannoo

de Schipper, J., C., Tavecchio, L.,(2005) Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties, Opvoeden. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum

de Schipper, J., C., van Zeijl, J., Tavecchio, C.W.C.,(2004) Temperament in de kinderopvang. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 43, 189 – 199

Decreet 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan jeugd, Belgisch Staatsblad, 12 juni 1991

Decreet 7 maart 2008 betreffende de bijzondere jeugdbijstand, Belgisch Staatsblad, 14 april 2008

Dillen, A.,(2010) Op de vingers getikt: ethische reflectie over het fysiek straffen van kinderen in een gezinscontext. Rondom Gezin. 31, 24-32

Eykmans, J.,(2013) Met de vuist op tafel: Verpleegkundige inbreng binnen huiselijk geweld [Thesis] Lier: THOMAS MOORE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE

Janssen, L.,(2011) Aanpak kindermishandeling: verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, De wereld van het jonge kind: vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen, 39, 24-26

Lamers-Winkelman, F.,(2006) Kindermishandeling: over verloren geloof, hoop en liefde (oratie). Tijdschrift voor orthopedagogie, 45, 437-448

Michalos, A.,(2014) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, Psychological Abuse and Neglect of Children. The Netherlands: SPRINGER SCIENCE + BUSINESS MEDIA DORDRECHT

Nederland 2, (2007) Kinderen vaker verwaarloosd en mishandeld dan aangenomen [DVD] Nederland: Hilversum

Onbekend.,(5 december 2015). 500 extra jobs op welzijnscampus tegen 2020. Het laatste nieuws, p44

Overbeek, M., de Schipper, C., Lamers – Winkelman, F., Schuengel, C. (2014). Steeds beter op de kleintjes letten. Kind & Adolescent Praktijk, 13(4), 148-155.

Overbeek, M., de Schipper, C., Willemen, A., Lamers-Winkelman, F., Schuengel, C. (2015) Mediators and Treatment Factors in
Intervention for Children Exposed to Interparental Violence
. Journal of Clinical Child & Adolescent Pscychology. P1-41

Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling (30 maart 2010). Codex Vlaanderen

Put, J. (2014) School voor postacademische juridische vorming. Horen, zien en handelen: beroepsgeheim en kindermishandeling. Brugge: die Keure

Schaerlaekens, A., Zink, I. (1993) Getuigenissen van kinderen: Gebonden aan hun taalontwikkeling? Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 14; 135-149

Schuengel, C., Venmans, J., van Ijzerdoorn, R., Zegers, M. (2006) Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren: onderzoek, diagnostiek en methodiek. Amsterdam, SWP

Singh, N. (2013) Journal of Child and Family Studies. New York: SPRINGER

Telefacts (2011) Intrafamiliaal geweld [DVD] België: VTM Telefacts

Van Humbeeck, D.,(14 november 2015) Je kan niet elk kind redden. De Tijd, p 48

Van Regenmortel, J.,(25 november 2015) Partnergeweld helft vaker bij jongeren. Het Belang van Limburg, p 9

Van Rompaey, V.,(1999) Geweld op televisie – agressie bij kinderen: is er nu wèl of geen verband. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding, , 11, 20-22

Vandenberck, A., Opdebeeck, S., Lammertyn, F.,(1998) Geweld en onveiligheidsgevoelens bij ouderen: prevalentie en gevolgen. Leuven, Lucas

Vandenbrouck, B.,(1994) Ouders kunnen ook gevaarlijk zijn: kindermishandeling en het onderwijs [thesis] Kortrijk: SAW

Vanhoorde, L.,(1999) Het kind als getuige bij intra-familiaal geweld [Thesis] Leuven, RECHTSGELEERDHEID

Verhage, M., Oosterman, M., Schuengel, C.,(2015) The linkage between infant negative temperament and parenting self-efficacy: The role of resilience against negative performance feedback. British Journal of Developmental Psychology. 4.

Vervoort, E., de Schipper, J., C., Bosmans, G., Verschueren, K.,(2014) Verstoord gehechtheidsgedrag bij Vlaamse lagereschoolkinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen. Tijdschrift voor orthopedagogie, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 39, 25-36

Visser, M., Schoemaker, K., de Schipper, C., Lamers-Winkelman, F., Finkenauer, C.,(2015) Interparental violence and the
ediating Role of Parental Availability in Children’s Trauma Related Symptoms.
Journal of Child & Adolescent Trauma. 41, 3-13

Wentzel, W.,(2004) Kind tussen twee vuren: preventie- en hulpprogramma’s voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Utrecht, Transact

Werkgroep bezoekruimte, (2015) “Van jullie, voor altijd!”, Een (v) echtscheiding door de ogen van een kind. Berchem: SOM-SECTOR CAW

Wiseman, F.,(2013) Domestic violence 2 [DVD] België: VRT Canvas

Dagmar Gevaert

- Hermans, K., & Op de Beeck , H., & Put, J., & Tans, A., & Pleysier, S., (2014) . Samen werken tegen kindermishandeling. Lannoocampus.
- Smeyers, L., Adriaenssens, P., Ivens, C., (2012). In vertrouwen genomen. Wat is kindermishandeling - Hoe stel je het vast - Wat kun je doen - Wat kun je verwachten. Tielt.
-( 8 december 2015). Man schoot met BB-gun op stiefzoontje. Het Laatste Nieuws, p17.
-(5 december 2015). 24 jaar cel voor Gino Declercq. Het Nieuwsblad, p3.
-(8december 2015). 33 maanden cel met uitstel voor partnergeweld en drugshandel. Het Laatste Nieuws, p19.
-Baartman, H. (2009). Het begrip kindermishandeling. Pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid. Zeist: Augeo Foundation, 2009.
-Black, D. A., Heyman, R. E., & Smith Slep, A. M. (2003a). Risk factors for child physical abuse. Aggression and Violent Behavior, 6(2-3), pp. 121-188.
De Clerck, S. en Vandeurzen, J. (2010). Protocol Kindermishandeling Justitie-Welzijn. Antwerpen: Ministerie van Justitie en Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
-Debroey, L., (2004). Partnergeweld heeft vele gezichten. In: Mensen onderweg nr 4, 24-28.
-Debruyne, S., (2012). De fatale partner: een onderzoek naar de relatie tussen psychopathie en partnergeweld, Antwerpen: Lessius Hogeschool.
-Desair, K., & Adriaenssens, P. (2011). Policy toward child abuse and neglect in Belgium: shared responsibility, differentiated response. In: N. Gilbert, N. Parton, & M. Skivenes (Reds.), Child protection systems. International trends and orientations (pp. 204-222).New York: Oxford University Press.
-Desair, K. (2011). Gestructureerd oordelen bij kindermishandeling. Brussel: Politeia.
-Dijkstra, S., Na partnergeweld: bespreking van Uit het veld geslagen. In: Maatwerk : vakblad voor maatschappelijk werk., (2009) nr. 2, p. 11-13
-Edleson, J. L., Ellerton, A. L., Seagren, E. A., Schmidt, S. O., Kirchberg, S. L., & Ambrose, A. T. (2007). Assessing child exposure to adult domestic violence. Children and Youth Services Review, 29, pp. 961-971.
Exploitatie. Opgehaald van Encyclo.
-Franck, P., (2003). Partnergeweld. In: Gezinsbeleid in Vlaanderen. nr. 4, p. 22-28.
-Genetello, H. (2006). Boos als een draak: kinderen en partnergeweld. Antwerpen: Maklu.
-Hermanns, J. (2008). Het bestrijden van kindermishandeling. Een aanpak die werkt. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
-Hermans, K., (2005). De actieve welvaartsstaat in werking. Leuven: KUL, Faculteit Sociale Wetenschappen.
-Incidenten. Opgehaald van Encyclo.
-Integriteit. Opgehaald van Encyclo.
-Lammertyn, F. (2008). Het begin van de 21ste eeuw. Een sociologische tijdsdiagnose. In -A.Desmet, H. Baert, M. Bouverne-De Bie, & L. Verbeke (Eds.). Handboek
-Stakeholders. (sd). Opgehaald van Encyclo.
-van Harten, G., & Maas, D. (2011). AMK en SHG. Samen tegen geweld achter de voordeur. 9-10 mei 2011, Ede
-Van Hee, J. (red.) (2010).
Werkmap Jeugdhulp.Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
-Van Tomme, N., Verhoest, K., & Voets, J. (2011).
Evaluatie van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp. Leuven: K.U.Leuven -Instituut voor de Overheid.
-Van Yperen, T. (2003). Gaandeweg. Werken aan de effectiviteit van de jeudzorg. Utrecht: NIZW
Vandeurzen, J. (2011). Omzendbrief betreffende de oprichting van een meldpunt.Misbruik, Geweld en Kindermishandeling. Brussel: Vlaamse Overheid
-via google scholar vond ik een artikel van Kristof Desair
Desair, K., Policy toward child abuse and neglect in Belgium: shared responsibility, differentiated response. Child protections systems. Oxford: University Press.
-VRT, Koppen, (2007).Een taboe doorbroken mishandelde mannen. Brussel.
-VRT, Koppen, (2008). Huwelijksterreur. Brussel.
-VTM, Telefacts, (2008). Partnergewel. Vilvoorde.
-Willaert, M., (2011). Partnergeweld. Als liefde pijn gaat doen. Brugge: KHBO, 2011.

Laura-Jo Voet
1. Apers, E. & Blow, H. (2010). Recht op herstel. Slachtoffers zoeken mee naar een nieuwe balans. Alert, 2, p. 8-14
2. Blow, H. & Dedoncker, K. (2012). Eergerelateerd geweld: veel meer dan geweld tegen vrouwen. Antwerpen: pluralistisch overleg welzijnswerk
3. Blow, H. (2009). Voetbal activeert thuislozen: “A Ball Can Change The World”. Alert, 35, p. 49-57
4. Blow, H. (2014). Een thuis voor meer dan een dag: mythes, feiten en verhalen over thuisloosheid. Heverlee: Lannoocampus
5. Bruynooghe, R., Noelanders, S., Opdebeeck S. (1998), Geweld ondervinden, gebruiken en voorkomen, LUC, Diepenbeek
6. Burssens, D. (2009), Visienota: Trajectbegelding: van reisbegeleider tot reisgezel, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
7. Cornelissen, E. en Brandsen, T. (2008). Kritiek op huisbezoeken is vrijblijvend. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 5 (5), 18-21
8. De Groof, K. (2007) Adviesnota. Case-management en effectmeting partner-geweld: Hoe aanpakken?, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
9. De Groof, K. (2007). Kans op slagen: een integrale kijk op geweld in gezinnen. Leuven: LannooCampus
10. De Groof, K. (2008), Aan de slag! Werken rond partnergeweld binnen de context van een CAW, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
11. De Groof, K. (2011). Slachtoffers in de media: Hoe een nieuw trauma vermijden?. Alert, 37, p. 52-57
12. De Groof, K. (2012). Handboek forensisch welzijnswerk: ontwikkeling, beleid, organisatie en praktijk. Gent: Academia press
13. De Groof, K. en De Gendt, T. (red) (2007), Kans op slagen, een integrale kijk op geweld in gezinnen, Lannoo, Tielt
14. De Groof, K., (2005), Dossier Intrafamiliaal geweld. Naar een meer samenhangende aanpak, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem.
15. De Groof, K., (2006), Ouderenmis(be-)handeling als vorm van intrafamiliaal geweld , Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
16. Dedoncker, K. , Beukema, J. & Blow, H. (2013) (W)eerbaar tegen geweld: over eergerelateerd geweld en hoe te herkennen. Welwijs, 24, p. 12-15
17. Dewaele, C. (2009). Outreachend werken: straathoekwerk wijst de weg, POW Alert, 2009, nummer 2
18. Genetello, H. (2009) Kinderen en partnergeweld: wat nu?, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
19. Groenen, A. & Heuten, K. (2011). Scheidingsbemiddeling. Wat met de kinderen? Alert, 4, p. 57-65
20. Groenen, A. en Cuyvers, G. (2009), Aanklampende hulpverlening bij partnergeweld. Een explorerend onderzoek in 3 CAW’s, Geel, Campinia Media
21. Groenen, A. en Cuyvers, G. (2010) Hulpverleners klampen aan bij partnergeweld, POW Alert, jaargang 36 nummer 1, maart 2010
22. Groenen, A., Jaspaert, E. & Vervaeke G. (red) (2011), Partnergeweld. Als liefde een gevecht wordt, Acco, Leuven
23. Keygnaert, I. (2011), Programma voortgezette opleiding intrafamiliaal geweld in de ziekenhuiscontext
24. Mastenbroek S. (1995), De illusie van veiligheid. Voortekenen en ontwikkeling van geweld tegen vrouwen in relaties, Utrecht, Van Arkel
25. Mendonck, K. (2011), Handboek typemodules, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
26. Pels, T., Lünnemann, K., Steketee, M. (red.)(2011) Opvoeden na partnergeweld, Utrecht, Verwey-Jonkers Instituut
27. Pieters, J., Italiano, P., Offermans, A., en Hellemans, S. (2010), Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld, Brussel, Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
28. Serrien, K. & De Groof, K. (2010). Slachtofferhulp. Slachtoffer van eigen succes? Alert, 2, p. 15-23
29. Serrien, L. & De Groof, K. (2010). Seksueel misbruik in de Kerk: Hulp, onderzoek en recht in elkaars vaarwater. Alert, 36, p. 22-30
30. Serrien, L. (2006) Werken aan verbinding. Onze visie op de kerntaken en de profilering van het CAW, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
31. Strauss, M.A. (2008 ), Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations. Children and Youth Services Review, 30, 252—275
32. van Dijk, T., Flight, S., Oppenhuis, E., Duesmann, B. (1997), Huiselijk geweld, Aard, omvang en hulpverlening, Intromart, Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek.
33. Van Hecke, I. (2010) CAW’s ook voor kinderen? Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem
34. Vettenburg, N., Goris, P., Melis, B., Van Gils, J., Verdonck, D., Walgrave L. (2002), Preventie m.b.t. de jeugd inzake Welzijn en gezondheid- Visie en ontwikkeling van instrumenten, KUL, KDG Hogeschool en Onderzoekscentrum Kind en Samenleving, Leuven

Tom Anthone

(10/12/2015) Brussel brengt geweld tegen vrouwen in kaart. Het Laatste Nieuws

(19/11/2015) Vrouwen vallen als dominostenen in campagne tegen partnergeweld. Nieuwsblad

(2007). Zomer Koppen: Een taboe doorbroken : mishandelde mannen. (dvd). Brussel: VRT : Eén

(2008). Orde van de dag 43: Intrafamiliaal geweld van onder de deurmat gehaald. Mechelen: Kluwer

(2013). Partner Violence. A New Paradigm for Understanding Conflict Escalation. Zeev Winstok in The Springer Series on Human Exceptionality

(2014). Tolerance Toward Partner Violence. Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research

Aa, A. van der & Konijn, Th (2012). Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling. Het ontwikkelen van transparantie en flexibele samenwerkingsverbanden binnen netwerken. Utrecht. Uitge- verij Lemma

Aa, A. van der, Beemer, F., Konijn, T., Roost, M. van, Ruigh, H. de & Twist, M. van, (2002). Naar een methodisch kader voor ketenregie in het openbaar bestuur. Geraadpleegd via: http://www.ketens-netwerken.nl/resources/uploads/files/methodisch kader voor ketenregie.pdf

Aalders,H., Kurvers,B., Mos,M., Veurink,G., (2013), Van je familie moet je het hebben; een on- derzoek naar de werking van preventief beleid in de derde pijler van de TOP 600-aanpak van de gemeente Amsterdam. Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging, p.323
Atkinson, M., Wilkin, A., Stott, A., Doherty, P., & Kinder, K. (2002). Multi-agency working: a detailed study. Berkshire: Slough

Beers, R. van (2011). An explorative study to the collaboration of presentatives of organisations in adressing domestic violence. Master Thesis Organisation Studies. Tilburg University. The Ne- therlands

Blow, H. Cliëntgebonden overleg welzijn-politie-justitie. Verslag dialoogmoment 17 maart 2014. http://steunpunt.be/public/article/411

Bovens, M.A.P., Hart, P. 't Twist, M. van & Rosenthal, J. (2001). Openbaar Bestuur. Beleid, or- ganisatie en politiek. Alpen aan den Rijn, Kluwer

Bruijn, H. de, Heuvelhof, E. ten & Veld, R. in ’t. (1998). Procesmanagement. Over procesont- werp en besluitvorming.

Bryson, JM., Crosby, B. Middleton Stone M., (2006) ‘The design and implementation of Cross Sector collaborations: Propositions from the literature’. Public Administration
Burssens, D. (2009) Visietekst ‘Trajectbegeleiding: van reisbegeleider tot reisgezel’, Berchem, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Code Rood, Nederlandse documentaire over uithuisplaatsing bij familiaal geweld: http://dokument.ncrv.nl/ncrvgemist/6-12-2012/3doc-code-rood-huiselijk-geweld
De Groof, K. & Blow, H. (2011) Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Berchem

De Groof, K. & De Gendt, T. (2007) ‘Familiaal geweld: van binnen naar buiten’ in Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. Leuven: LannooCampus,

De Groof, K. & De Gendt, T. (2007) ‘Samenwerking tussen CAW, politie en justitie’ in Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. Leuven: LannooCampus,

De Souter, V., o.l.v. Hutsebaut, F., De problematiek van het beroepsgeheim in de relatie politie, justitie en hulpverlening, Discussietekst, onuitgegeven, Faculteit Rechtsgeleerdheid KU-Leuven, 1999.

Delden, P.J., van (2009): Sterke netwerken. Ketensamenwerking in de publieke dienstverlening. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

Driessens K. & Van Regenmortel T. (2006), Bind-Kracht in armoede. Boek 1. Leefwereld en hulpverlening. Leuven: LannooCampus.

Duivenboden, H. van, Twist, M. van, Veldhuizen, M. & Veld, R in ‘t. (2000)Ketenmanagement in de publieke sector

Edwards, A.R. & Schaap, L. (red.). (2000). Vaardigheden voor de publieke sector. Bussum: Coutinho

Goedee, J. en Entken, A. (2013). (ont)Keten. Samenwerken in ketens (Den Haag, Boom Lemma Uitgevers

Grijpink, J.H.A.M. (2005, 19 januari). Onze samenleving in wording. De uitdaging van grootscha- lige informatieuitwisseling in de rechtstaat. Rede, geraadpleegd via: www.keteninformatisering.nl/2005%20oratie%20keteninformatisering%20in%20de%20rechtstaa t.pdf

Grijpink, J.H.A.M. (2006). Keteninformatisering in kort bestek.

Hokke, I. en Thompson D. (2006-2007). Onderzoek naar de ketenaanpak. Persoonsgerichte aanpak Antillianen. Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Huxham, C. & Vangen, S. (2004) ‘Realizing the Advantage or Succumbing to Inertia?’. Organi- zational Dynamics

Huxham, C. (2003) ‘Theorizing collaboration practice’ . Public Management Review.

Integraal Toezicht Jeugdzaken (2009). Werkende ketens? Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken 2009 over 6 onderzoeken naar ketensamenwerking. Utrecht: ITJ

Mattessich, P., Monsey, B. (1992) Collaboration: What makes it work A Review of Research Lite- rature on Factors influencing Succesful Collaboration

McDonald, M., Rosier, K. (2011). Interagency collaboration Part B. Does collaboration benefit children and families? Exploring the evidence. Melbourne

Mey, van der (2012). A quantitative research into the relationship between the intensity of colla- boration and the implementation dimensions in the chain cooperation of the municipalities of Eindhoven, Velhoven and Helmond. Master Thesis Organisation Studies. Tilburg University. The Netherlands.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2003). Ruimte voor regie. Handrei- king voor ketenregie in het openbaar bestuur. Rijswijk: Quantes

Ministerie van Justitie en het College van Procureurs Generaal (1 maart 2006) “Omzendbrief nr. COL4/2006 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep Gemeenschap- pelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs Generaal betref- fende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld”
Ministeriële omzendbrief van Minister Vervotte betreffende de versterking van de aanpak van partnergeweld,departement Welzijn (7 juli 2006)
Nuyts K., stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, ‘Eigen Kracht Conferenties’ in Welwijs jaargang 23 - nr. 2 in juni 2012 (www.steunpunt.be/public/article/259)

Ombudsman van Nederland (Nationale Ombudsman (2009). De burger in de ketens. Verslag van de Nationale Ombudsman in 2008. Waddinxveen: Van Tilburg

Op de Beeck, H., Put, J. (2014) Samenvatting evaluatieonderzoek ‘Protocol van Moed’ een expe- riment inzake het spreekrecht en het casusgebonden overleg bij situaties van kindermishandeling. Leuvens Instituut voor Criminologie: Leuven (http://steunpunt.be/public/article/411)

Roevens, E., Aertsen, I. (2014) Onderzoek naar de effecten van ketensamenwerking binnen het CO3-project. Onderzoek naar de casuïstiek van intrafamiliaal geweld in Antwerpen. Rapport geschreven in opdracht van de Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen. Leuvens Instituut voor Criminologie: Leuven (http://steunpunt.be/public/article/411)

Rovers, B. (2011). Resultaten van veiligheidshuizen. Een inventarisatie en evaluatie van beschik- baar onderzoek. 's Hertogenbosch, BTVO

Serrien, L., & Vos, J. (2006). Werken aan verbinding Onze visie op de kerntaken en de profilering van het CAW Werkdocument - Juni 2006. Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Vlaams Welzijnsverbond (2005). Zorgvuldig omgaan met informatie- uitwisseling in het wel- zijnswerk, advies nr. 3, Ethische commissie Vlaams Welzijnsverbond, Brussel

Wit, B. de, Meyer, R, & Breed, K. (2000). Strategisch management van publieke organisaties. De overheid in paradoxen
Blow, H. Workshop 4 Werken aan partnergewelden de vaderrol. provincie Oost-Vlaanderen
Bogaerts, N. (2012). Ketenaanpak intrafamiliaal geweld in Antwerpen: CO3-aanpak aan het woord. Alert : voor sociaal werk en politiek., 38; p. 16 – 23
De Groof, K. De Gendt, T. (2007). Kans op slagen. Een integrale kijk op geweld in gezinnen. Lannoo Campus
Ergün, A. (2001). Vrouwenrechten zijn mensenrechten 2. (dvd). Antwerpen: Amnesty International
Fonck, K. Leye, E. Kidula, N. Ndinya-Achola, J. (2007). Increased Risk of HIV in Women Experiencing Physical Partner Violence in Nairobi, Kenya. AIDS and Behavior
Goedee, J. entken, A. (2008). (Ont)keten: implementeren van werken in ketens. Den Haag: Lemma
Groenen, A. (2013). Evaluatieonderzoek naar de aanpak van partnergeweld in de provincie Limburg. Campinia media
Groenen, A. Cuyvers, G. (2010). Hulpverleners klampen aan bij partnergeweld. Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
Janssens, C. (2014) Vuisten vol liefde.: De ketenaanpak van CO3 door de ogen van slachtoffers van partnergeweld. Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk
Laatste Nieuws
Mannak, R. Moors, H. Raab, J. (2012). Zijn veiligheidshuizen effectief ?: Een onderzoek naar de stand van zaken. Tijdschrift voor Veiligheid., 11 ; p. 34 – 50
Proot, S. (2006). Huiselijk geweld: project partnergeweld binnen de politiezone Arro-Ieper. Kortrijk: Ipsoc
Schermer, K. Quint, P. (2008). De organisatie als hulpmiddel. Bohn Stafleu van Loghum: Houten
Stas, K. (2009). Beroepsgeheim en hulpverlening: In ieders belang! Welwijs. : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk., 20; p. 22 - 25
Stas, K. Verbruggen, A. Vlaeminck, H. (2013)Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk. Gent, Academia Press
Stockman, S. (2008). Geweld uit liefde?! een vormingspakket voor daders van partnergeweld. Kortrijk: Ipsoc
Van den Berg, A-M. (2009). Geslagen jaren: een documentaire over de gevolgen en aanpak van huislijk geweld. (dvd-video). Tilburg: Movedmedia
Winkel, F.W. Bogaerts, S. Baldry, A. Kuijpers, K. Pemberton, A. (2009). Risicotaxatie bij partnergeweld door het Clinically Anchored Precipitation (CAP) model: validiteit verhogen door een thearetisch onderbouwde voorspelling. Kluwer

Kevin Van de Walle

Ainsworth, M.D.S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Bancroft, L., & Silverman, J.G. (2002). The batterer as parent. Thousand Oaks: Sage Publications.
Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. New York: Bal- lantine Books.
Dallos, R. (2002). Narratieve hechtingstherapie: toepassing van de narratieve aanpak en hechtingstheorie in systeemgerichte gezinstherapie bij eetstoornissen. Gezinstherapie wereldwijd, 13, 195-224.
Delpeut, H. (2002). Inner and outer voices in therapeutic conversa- tions. Verslag van een workshop met Tom Andersen. Tijd- schrift voor psychotherapie, 28, 351-354.
Dutton, D.G., Golant, S.K., & Pijnaker, H. (2000). De partnermis- handelaar. Een psychologisch profiel. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Dijkstra, S. (2000). Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd. Delft: Eburon.
Fonagy, P., Moran, G.S., & Target, M. (1993). Agression and the psychological self. International Journal of Psychoanalysis, 74, 471-485.
Fonagy, P., & Target, M. (1997). Attachment and reflective func- tion. Their role in self-organization. Development and Psycho- pathology, 9, 679-700.
Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press.
Gael, M. Van (2002). De missing link tussen trauma en borderline- problematiek. Een benadering vanuit de hechtingstheorie. Tijdschrift voor psychotherapie, 28, 365-385.
George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1996). The Adult Attachment Interview. Unpublished manuscript. Department of Psycho- logy, University of California, Berkeley.
Gilmore, D.E. (1994). De man als mythe. Amsterdam: Maarten Muntinga.
Gomperts, W. (2000). Dyscivilisatie en dysmentalisatie. De ontspo- ring van het civilisatieproces psychoanalytisch bezien. Tijd- schrift voor Psychoanalyse, 6, 193-213.
Gottman, J.M. (1999). The marriage clinic. New York: Norton. Groen, M. (1998). De reproductie van geweld. In M.J. van Lawick & M. Groen, Intieme oorlog. Over geweld en kwetsbaarheid in
gezinsrelaties (pp. 73-91). Amsterdam: Van Gennep. Jacobsen, N.S., & Gottman, J.M. (1998). When men batter women.
New York: Simon & Schuster.
Janssen, J. (2002). ‘Gek en gevaarlijk’. Trends in de forensische
psychiatrie. Verslag van een studiedag. Tijdschrift voor psycho-
therapie, 28, 73-82.
Kandel, E.R., & Schwarts, H. (Eds.) (1992). Principles of neuro-
science (2nd edition). New York: Elsevier.
Kandel, E.R. (1998). A new intellectual framework for psychiatry.
American Journal of Psychiatry, 155, 457-469.
Lawick, M.J. van, & Groen, M. (1998). Intieme oorlog, Over geweld
en kwetsbaarheid in gezinsrelaties. Amsterdam: Van Gennep. Levinson, A., & Fonagy, P. (in druk). Attachment classification in
prisoners and psychiatric patients.
Nicolai, N (2001a). Hechting en psychopathologie: een literatuur-
overzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 333-342.
Nicolai, N. (2001b). Hechting en psychopathologie; de reflectieve
functie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 705-714.
Schokker, J., & Schokker, T. (2000). Extimiteit. Jacques Lacans
terugkeer naar Freud. Amsterdam: Boom.
Siegel, D.J. (2001). Toward an interpersonal neurobiology of the
developing mind: Attachment relationships, ‘mindsight’ and
neural integration. Infant Mental Health Journal, 22, 67-94. Stern, D.N. (1985). The interpersonal world of the infant. New York:
Basic Books.
Tomm, K. (1987). Interventive Interviewing: Part II. Reflexive
questioning as a means to enable self-healing. Family Process,
26, 167-183.
Tomm, K. (1988). Interventive Interviewing: Part III. Intending to
ask lineal, circular, strategic or reflexive questions? Family
Process, 27, 1-15.
Tomm, K. (1994). Internalized other interviewing. Niet gepubli-
ceerde tekst, gebruikt voor een workshop in 1994.
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic
ends. Londen: Norton.
IJzendoorn, M.H. van (2002). Drie generaties holocaust? Over
gehechtheid, trauma en veerkracht. Tijdschrift voor Psycho- therapie, 28, 183-205.

Emilie Leplae
- Bourget, D., J.M. Bradford (1990). Homicidal parents. Canadian Journal of Psychiatry, 35, 233-238.
- Brants, Chr., F. Koenraadt (1998). Criminaliteit en media-hype. Een terugblik op de publieke beeldvorming rond kindermoord Delikt & Delinkwent, 28(6), 542-564
- Brunner and Mazel Holden, C.E., A.S. Burland e.a. (1996). Insanity and filicide: Women who murder their children. New Directions for Mental Health Services, 69, 25-34.
- Byard, R., D. Knight e.a. (1999). Murder-suicides involving children: A 29-year study. American Journal of Forensic Medicine & Pathology, 20, 232-327.
- Chrisje Brants Kelk, C., Koenraadt, F., Siegel, D. (2013). Veelzijdige gedachten: liber amicorum. Den Haag: Boom Lemma.
- Cohen, J. (1961). A study of suicide pacts. Medico-Legal Journal, 29, 144-151.
- Daly, M., M. Wilson (1988). Homicide. New York, Aldine de Gruyter.
- Daly, M., M. Wilson e.a. (2001). Siblicide and seniority. Homicide Studies, 5, 30-45.
- DECREET van 29 november 2013 houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, Straatsburg, Belgisch Staatsblad, 29 november 2013.
- Dutton, D.G., G. Kerry (1999). Modus operandi and personality disorder in incarcerated spousal killers. International Journal of Law and Psychiatry, 22, 287-299.
- Felson, R.B., S.F. Messner (2000). The control motive in intimate partner violence. Social Psychology Quarterly, 63 (1), 86-94.
- Frazier, S. H. (1975). Violence and social impact. Research and the psychiatric patient, New York.
- Koenraadt, F. & Liem, M. (2010). Fataal huiselijk geweld: Doding van eigen kind, partner of ouder. Justitiële verkenningen, 36(8), 100-114.
- Koenraadt, F. (1996). Ouderdoding als ultiem delict. Utrecht: Deventer, Gouda Quint.
- Koenraadt, F. (2003). Doding van een pasgeborene – een verborgen delict In: M.S. Groenhuijsen en T.I. Oei (red.). Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie, Deventer, Kluwer, 201-226.
- Koenraadt, F. (2009). De wrede wrok van de wraak. Een drijfveer in de forensische psychologie In: J.M. Harte, M.F.M. Verhagen e.a. (red.), Liber amicorum prof. dr. Dick Raes, Nijmegen, Wolf, 117-131
- Koenraadt, F., M. Liem (red.) (2007). Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband. Amsterdam: Dutch University Press.
- Kressel, G.M. (1981). Sororicide/filiacide. Homicide for family honour. Current Anthropology, 22 (2), 141-158
- Leistra, G., P. Nieuwbeerta (2003). Moord en doodslag in Nederland Amsterdam, Prometheus.
- Levinson, D. (1989) Family violence in cross-cultural perspective Londen, Sage.
- Liem, M. (2010). Homicide followed by suicide. An empirical analysis Utrecht, eigen uitgave, (diss. Utrecht).
- Liem, M.(2010). Homicide-parasuicide: A qualitative comparison with homicide and parasuicide. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 21, 247-263.
- Liem, M., C. Barber e.a. Homicide-suicide and other types of violent death in three countries. Forensic Science International (doi: 10.1016/j. forsciint.2010.09.003).
- Liem, M., F. Koenraadt (2008). Familicide: A comparison with spousal and child homicide. Criminal Behaviour and Mental Health, 18, 306-318.
- Liem, M., F. Koenraadt (2008). Filicide – A comparative study of maternal versus paternal child homicide. Criminal Behaviour and Mental Health, 18, 166-176.
- Liem, M., K. Geene e.a. (2007). Partnerdoding door etnische minderheden Amsterdam, Dutch University Press.
- Liem, M., M. Postulart e.a. (2007). Moord-zelfdoding in Nederland: een epidemiologisch overzicht. Tijdschrift voor Veiligheid, 6(2), 16-36.
- Liem, M., M., Hengelveld (2009). Kinderdoding gevolgd door een ernstige poging tot zelfdoding. Drie modaliteiten van geweld. Tijdschrift voor criminologie, 51(3), 262-276.
- Liem, M., S. Ganpat e.a. (2010). Dutch homicide monitor codebook. Leiden, Universiteit Leiden, (interne publicatie)
- Malmquist, C.P. (1996). Homicide: A psychiatric perspective. Londen, American Psychiatric Press.
- Marks, M.N. (1996). Characteristics and causes of infanticide in Britain. International Review of Psychiatry, 8, 99-106.
- Meloy, J.R. (1992). Violent attachments New Jersey, Aronson.
- Messing, J., J.W. Heeren (2004). Another side of multiple murder. Homicide Studies, 8, 123-158.
- Nielssen, O., Bourget, D., Laajasalo, T., Liem, M., Labelle, A., Häkkänen - Nyholm, H., Koenraadt, F., Large, M. (2011). Homicide of Strangers by People with a Psychotic Illness. Schizophrenia Bulletin, 37(3), 572-579.
- Nieuwbeerta, P., G. Leistra (2007). Dodelijk geweld in Nederland. Moord en doodslag 1992-2006 Amsterdam, Balans.
- Os, R. van, S. Ganpat e.a. (2010). Moord en doodslag in Nederland In: E.R. Muller, J.P. van der Leun e.a. (red.), Criminaliteit: criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland, Alphen aan den Rijn, Kluwer.
- Rosenbaum, M. (1983). Crime and punishment – The suicide pact Archives of General Psychiatry, 40, 979-982.
- Rosenbaum, M. (1990). The role of depression in couples involved in murder-suicide and homicide. American Journal of Psychiatry, 147, 1036-1039.
- Serran, G., Ph. Firestone (2004). Intimate partner homicide: A review of the male proprietariness and the selfdefense theories. Aggression and Violent Behavior, 9, 1-15.
- Shackelford, T.K., V.A. Weekes-Shackelford e.a. (2005). An explanatory analysis of the contexts and circumstances of filicide-suicide in Chicago, 1965-1994. Aggressive Behavior, 31, 399-406
- Stack, S. (1997). Homicide followed by suicide: An analysis of Chicago data. Criminology, 35, 435-454
- Stanton, J., A. Simpson e.a. (2000). A qualitative study of filicide by mentally ill mothers. Child Abuse & Neglect, 24, 1451-1460
- Starzomski, A., D0. Nussbaum (2000). The self and the psychology of domestic homicide-suicide. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 44, 468-479.
- Verhoeven, J., Den Brinker, M., Hokken - Koelega, A. Cs., Hazelzet, J., Joosten, K. (2011). Pathophysiological aspects of hyperglycemia in children with meningococcal sepsis and septic shock: a prospective, observational cohort study. Critical Care, 15, R44
- West, D.J. (1965). Murder followed by suicide. Cambridge: Harvard University Press.
- WET van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, Belgisch Staatsblad, 15 mei 2011.
- WET van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld, Belgisch Staatsblad, 23 februari 2012.
- WET van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan, Belgisch Staatsblad, 6 februari 1998.
- WET van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek, Belgisch Staatsblad, 12 februari 2003.
- Wilson, M., M. Daly e.a. (1995). Familicide: The killing of spouse and children. Aggressive Behavior, 21, 275-291.

Jolien Huyghebaert

Baartman,H.(2004). Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling: wie is verantwoordelijk? Tijdschrift voor welzijnswerk., Jrg. 28 (2004) nr. 258, p. 18-29

Baartman, H.(2009). Het begrip kindermishandeling. Pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid. Zeist: Augeo Foundation

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van centra voor hulpverlening inzake kindermishandeling(25/12/1997). Belgisch Staatsblad, 34795.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van centra voor hulpverlening inzake kindermishandeling(30/04/1997). Belgisch Staatsblad,10429

CAW Centraal West-Vlaanderen(2015). Een (v)echtscheiding door de ogen van een kind {brochure}.Centraal West-Vlaanderen: CAW

Clemens Schröner,B.L.F.(1983). Psychische kindermishandeling. Den Haag: Vereniging tegen kindermishandeling,1983.

De Boeck,A. (31 juli 2015).P artnergeweld moet prioriteit blijven. De Morgen, p.5

De Rycke,L.(1999) Het kinderrechtencommissariaat: een nieuw elan voor het kinderrechtenbeleid in Vlaanderen? Welwijs,Jrg.10 (1999) nr.3,p.16-19

Desair,K.(2007).Functionaliteit van systematische reviews voor het sociaal werk: een toepassing op de hulpverlening bij kindermishandeling{eindwerk}. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Sociale wetenschappen.

Desair,K.,Hermans,K.(2011). Gestructureerd oordelen bij kindermishandeling. Handboek integrale jeugdhulp. Brussel: Politeia, 2011

Desair,K.,Hermans,K.(2012). Geweld tussen ouders en kindermishandeling: samenwerkingspaden tussen CAW-VK. Leuven: LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy, 2012

De Rycke,L., Vanobbergen,B.,van den Akker,D.,& Cnudde,H., (2011). Geweld, gemeld en geteld. Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren. Brussel: Kinderrechtencommissariaat

Desair, K., & Hermans, K. (2012a). Het verband tussen kindermishandeling en partnergeweld. Geweld tussen ouders en kindermishandeling. Samenwerkingspaden CAW-VK. (pp. 15-21). Leuven.

Desair, K., & Hermans, K. (2012b). De blik naar buiten: initiatieven en onderzoek op vlak van samenwerking bij partnergeweld en kindermishandeling. Geweld tussen ouders en kindermishandeling. Samenwerkingspaden CAW-VK. (pp. 29-32). Leuven.

Dijkstra,S.(2013). Partnergeweld en kindermishandeling: denkprikkels van en voor professionals. Avans Hogeschool: Breda

Hester,M.(2011). The tree planet model:towards an understanding of contradictions in approaches to women and children’s safety in contexts of domestic violence. British journal of Social work,41,pp.837-853

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. SARiV Advies 2013/7 SAR WGG Advies 8 maart 2013

Hoijtink, M.,(2009a).Huiselijk geweld. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk., (2009) nr. 2, p. 17-18

Hoijtink, M.(2009b). Huiselijk geweld. Maatwerk, 2009, Vol.10(2), pp.17-18

????? (Prod.) & ?????(Reg.).(1998). Johan: een film over psychische kindermishandeling{video}Utrecht: NIZW

Jan, E.& Stets, PH.D. (1988) Domestic Violence and Control. DOl:10.1007/978-1-4613-87

Jannsen,H.,Vissers,B.,Wentzel,W.(2009). Basisboek huiselijk geweld: signaliseren, melden,aanpakken. Bussum: Coutinho

Lampo,A.(2004).Emotionele mishandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie(2009). Richtlijn Familiaal Huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Meintser,N.(2010). Wordt vervolgd. Experts over trends en ontwikkelingen in huiselijk geweld. Utrecht: Movisie

Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. Stuk 1952 (2012-2013) – Nr. 10

Pels,T.,Rooij,F.&Distelbrink,M.(2015). The impact of intimate partner violence on parenting by mothers within an ethnically diverse population in the Netherlands. Journal of Family Violance,2015, Vol.30(8),pp.1055-1067.

Stals,Ingrid(2005). Huiselijk geweld. Antwerpen: Maklu

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (z.d.) Partnergeweld. Een definitie…http://www.steunpunt.be/xcms/lang nl-BE/mid.13906ModeID O/EhpageID1033/5014/default.aspx (geraadpleegd op 16.03.2011)

T. Pels,K. Lunneman & M. Steketee (Reds.)(2011). Opvoeden na partnergeweld. Ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Van Dam,A., Van Tilburg,C.A., Steenkist,P.,Buisman,M.(2009).Niet meer door het lint. Bohn Stafleu van Loghum: Houten,2009.

Vandekerckhove,S.(28 januari 2015).Partnergeweld volslagen taboe. De Morgen, p.8

Océane Maerten
Wiseman, F. (2013). Domestic Violence 2 [DVD-video]. Brussel : VRT. Canvas.
VRT. (2007). Een taboe doorbroken : mishandelde mannen [DVD]. Brussel: VRT: één.
Aguirre, de P. (Prod.) & Windt, De H. (Reg.). (2012). Vlaamse rusthuizen doorgelicht [video]. België: VRT.
Straus, M.A., Donnelly, M. (2013). Corporal Punishment of Children in Theoretical Perspective. New Haven & London: by Donnelly and Straus.
Straus, M.A., Hotaling, G.T. (1980). The Social Causes of Husband-Wife Violence. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Straus, M.A., Linsky, A.S. (1986). Social Stress in The United States: Links to Regional Patterns in Crime and Illness. London: Praeger
Van Regenmortel, J. (25, november, 2015). Partnergeweld helft vaker bij jongeren. Het Belang van Limburg, p.9.
WHW. (09, december,2015). Nieuwe veroordeling voor geweldenaar. Het Laatste Nieuws/Pajottenland, p.18.
TVDZM. (08, december,2015). 33 maanden cel met uitstel voor partnergeweld en drugshandel. Het Laatste Nieuws/Antwerpen Zuid, p.19.
Youf, D. (2011). Protection de l’enfance et droits de l’enfant. Etudes : revue de culture contemporaine, 415(2011)6, 617-627.
Chenot, D., Boutakidis, I., Benton, A.D. (2014). Equity and fairness perceptions in the child welfare workforce. Children and Youth Services Review, 44, 400(7).
Schlesinger, E. (1928). Körper- und Kraftmessungen an Kindern, Insbesondere in der Kinderfürsorge. Klinische Wochenschrift, 7(11), 511-513.
Groenen, A., Vervaeke, G. (2005). Geweld, stalking en risicofactoren [Conference Proceeding]. Leuven: Commissie Veiligheid Vlaams Brabant.
De Cock, R. (2011). Invloed van mediainformtie over partnergeweld en psychisch ziek zijn [Conference Proceeding]. Gent: Symposium Agressie: heet van de naald.
Jaspaert, E. (2013). Relationele predictoren voor partnergeweld: de invloeden van voorkeursdiscomfirmatie, relationele ontevredenheid en dyadisch wantrouwen [Conference Proceeding]. UGent: Crimologisch Forum VVC.
Van den Broeck, S. (2010). Geweld tijdens de zwangerschap: Wat zijn de psychosociale gevolgen ervan? [bachelorproef]. Geraadpleegd op http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2195736.xml&dvs=1450294923259~323&locale=fr_FR&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true
Huysmans, L. (2006). Partnergeweld: Strafrechtelijke en burgerrechtelijke gevolgen [gegradueerde]. Geraadpleegd op http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2184486.xml&dvs=1450295211249~867&locale=fr_FR&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true
Clissen, S., Lambaert, K., Oeyen, M., De Hondt, E. (2005). (Ge)zinvol geweld- zinloos geweld: deel 1 [bachelorproef]. http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2183214.xml&dvs=1450295573733~399&locale=fr_FR&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true
Bowmer, A., Brinson, J.A., Cross, C.L., Denby, R.W. (2015). Culture and Coping: Kinship Caregivers’ Experiences with Stress and Strain and the Relationship to Child Well-Being. Child and Adolescent Social Work Journal, 32(5), 465-479.
Brice C., Warner C.M., Okazaki S., Lync, C. (2015). Social Anxiety and Mental Health Service Use Among Asian American High School Students. Child Psychiatry & Human Development, 46(5), 693-701.
Cater, A.K., Miller, L.E., Howell, K.H., Graham-Bermann, S.A. (2015). Childhood Exposure to Intimate Partner Violence and Adult Mental Health Problems: Relationships with Gender and Age of Exposure. Journal of Family Violence, 30(7), 875-886.
Vries, de J. (2006). Geweld: het fenomeen, het trauma en de verwerking. Utrecht: De Tijdstroom.
Wentzel, W. (2003). Huiselijk en seksueel geweld. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Timmerman, R. (2005). Wat huiselijk geweld met je doet. Zoetermeer: Boekencentrum.
Rodenburg, L., Breugem, H. & de Tempe, J. (2010). Ik laat je niet los. een gestructureerde methodiek voor ‘nieuwe autoriteit’ van Haim Omer. Systeemtherapie, 22(3), 148-164.
Ponjaert-Kristoffersen, I., Nekkebroeck, J., et al. (2012). The mental, motor, socio-emotional and language development of 2-year-old twins born after PGD/PGS and parental well-being. Human Reproduction, 27(1), 299-301. DOI: 10.1093/humrep/der352

Ponjaert-Kristoffersen, I., Braun, O., Smadar, C., et al. (2009) Coping styles as moderating the relationships between terrorist attacks and well-being outcomes. Journal of Adolescence, 32(3), 585-599. DOI:10.1016/j.adolescence.2008.06.003

Holt, A., Retford, S. (2013). Practitioner accounts of responding to parent abuse – a case study in ad hoc delivery, perverse outcomes and a policy silence. Child & Family Social Work, 18(3), 365-374. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2009.10.038

Hauber, A., Moor, L.G., et al. (1981). Achtergronden van jeugdcriminaliteit: Grenzen van de jeugd. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Ferwerda, H., Beke, B., Bervoets, E. (2013). Jeugdgroepen en geweld: Van signalering naar aanpak. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Gelles, R.J. (2000). Public policy for violence against women: 30 years of successes and remaining challenges. American journal of preventive medicine, 19(4), 298-301. http://limo.libis.be/
Hamilton, C.E. (1983). The third oil shock: the effect of lower oil prices. London: Royal Institute of International Affairs.

Browne, K., Dixon, L., et al. (2009). Patterns of Risk and Protective Factors in the Intergenerational Cycle of Maltreatment. Journal of Family Violence, 24(2), 111-122. DOI: 10.1007/s10896-008-9215-2
Brezina, T. (2006). Book Review: Youth Violence, Resilience and Rehabilitation. Criminal Justice Review, 31(4), 398-400. DOI: 10.1177/0734016806295600
Brezina, T. (2010). Anger, Attitudes, and Aggressive Behavior: Exploring the Affective and Cognitive Foundations of Angry Aggression. Journal of Contemporary Criminal Justice, 26(2), 168-203. DOI: 10.1177/1043986209359849
Biehal, N., et al. (2005). Working with adolescents at risk of out of home care: The effectiveness of specialist teams. Children and Youth Services Review, 27(9), 1045-1059. DOI: 10.1016/j.childyouth.2004.12.031
Biehal, N., Ellison, S. & Sinclair, I. (2011). Intensive fostering: An independent evaluation of MTFC in an English setting. Children and Youth Services Review, 33(10), 2043-2049. DOI: 10.1016/j.childyouth.2011.05.033
Pagani, L., Larocque, D., Vitaro, F., & Tremblay, R.E. (2003). Verbal and Physical Abuse Toward Mothers: The Role of Family Configuration, Environment, and Coping Strategies. Journal of Youth and Adolescence, 32(3), 215-222. DOI:10.1023/A:1022599504726
Omer, H. (2001). Helping parents deal with children’s acute disciplinary problems without escalation: the principle of nonviolent resistance. Family Process, 40(1), 53-66. DOI: 10.1111/j.1545-5300.2001.4010100053.x
Langenhove, K. van. (2004/2005). Intrafamiliaal geweld bij jongeren: onderzoek naar voorkomen en kenmerken van oudermishandeling bij TSO- en BSO-leerlingen. Thesis: Vrije universiteit Brussel. http://www.vub.ac.be/

Kennair, N. & Mellor, D. (2007). Parent abuse: a review. Child Psychiatry Hum. Dev., 38(3), 203-219. DOI: 10.1007/s10578-007-0061-x

Hong, J.S., Kral, M.J., Espelage, D.L. & Allen-Meares, P. (2012). The Social Ecology of Adolescent-Initiated Parent Abuse: A Review of the Literature. Child Psychiatry Hum.Dev, 43(3)), 431-454. DOI: 10.1007/s10578-011-0273-y
Galvani, S., (2014), Adolescent-to-Parent Abuse: Current Understandings in Research, Policy and Practice. Social Work Education, 33(1), 135-136. DOI: 10.1080/02615479.2013.858976

Holt, A. (2011a). Responding to the problem of 'parent abuse'. The Psychologist, 24(3):186-188. Geraadleegd via http://limo.libis.be/

Hauber, A. & Senten, C. (1990). Oudermishandeling: een eerste verkenning. Tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk, (26), 1-8.

Ferwerda, H., & Hardeman, M. (2013). Kijk…dan zie je het!: Huiselijk geweld geteld en verdiept. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/

Cornell C.P., & Gelles R.J. (1982). Adolescent to parent violence. Urb Soc Change Rev 15:8–14. Geraadpleegd via http://www.safetylit.org

Coolgan, Declan, (2011).Child-to-parent Violence: Challenging Perspectives on Family Violence. Child Care in Practice, 17(4), 347-358. DOI: 10.1007/s10578-011-0273-y

Browne, K.D. & Hamilton, C.E. (1998). Physical violence between young adults and their parents: Associations with a history of child maltreatment. J.Fam.Violence, 13(1), 59-79. DOI: 10.1023/A:1022812816957

Brezina, T. (1999). Teenage violence toward parents as an adaptation to family strain: Evidence from a national survey of male adolescents. Youth Soc., 30(4), 416-444. DOI: 10.1177/0044118X99030004002

Biehal, N. (2012). Parent abuse by young people on the edge of care: a child welfare perspective. Social policy & society, 11(2),251-263. DOI: 10.1017/S1474746411000595

Vink, R., Goes, A., Doornink, N., Broerse, A., Pannenbakker, F., & Van der Zwan, R., (red) (2014). Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders (verkennend onderzoek). 2012-2013. Utrecht: Movisie & TNO.

LVAK. (2011). Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling: Bent u Aandachtsfunctionaris? Wordt lid van de LVAK [Folder]. Geraadpleegd via https://www.ncj.nl.

Hol, T., Zonneveld, A. (2014). De gedragscode voor de Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld [handvat]. Geraadpleegd via http://www.lvak.nl.

Wit, J. De, (15 mei 2010). 12,5% Belgen slachtoffer van partnergeweld. Gazet Van Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.gva.be/.

Hove, H. Van, Reymenants, G., Bailly N., Decuyper, J., (2011). Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en genderindicatoren. Tweede editie. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. (p. 271-299)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (/). Beleid. Geraadpleegd op 17 december 2015, op http://www.huiselijkgeweld.nl.

Rijksoverheid. (/). Veilig thuis organisaties. Geraadpleegd op 17 december 2015, op http://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis.

Versa Welzijn. (2015). Over Versa: Missie en kernwaarden. Geraadpleegd op 16 december 2015, op https://www.versawelzijn.nl.

Vos, M. (2004). Politiek discussieert over huiselijk geweld. Geraadpleegd op 17 december 2015, op http://www.iiav.nl.

Defays, D. (2010). Égalité entre les femmes et les hommes en Wallonie: photographie statistique. Geraadpleegd op 17 december 2015, op http://www.cesw.be.

Babiche Maes:
Archer J.(2000).Sex differences in aggression between heterosexual partners: a metaanalytic review. Psychological Bulletin, 126,651-680.
Archer J.(2002).Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: a meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 7,313-351.
Babcock,J.C.,Green,C.E.& Robie,C.(2004).Does batterers’treatment work?Ametaanalytic review of domestic violence treatment. Clinical Psychology Review, 23,1023-1053.
Babcock,J.C.& LaTaillade,J.J.(2000).Evaluating interventions for men who batter.In J.P. Vincent&E.N.Jouriles(Eds.), Domestic violence: Guidelines for research-informed practice (pp.
37-77).Londen: Jessica Kingsley.
Bout,J.,Daal,L.van,Mulder,H.& Reidsma,L.(1993). Systeembenadering in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis.De ontwikkeling op een afdeling van APZ Beileroord te Beilen.Groningen: RINO-Noord.
Bout,J.,Sytema,S.& Rankin,J.(2008).The monster in between: Working with couples in IntensiveGroupTreatment. Journal of Family Psychotherapy, 19,157-169.
Cascardi,M.& Vivian,D.(1995).Context for specific episodes of marital violence: gender and severity of violence differences. Journal of Family Violence, 10,265-293.
Dijk,T.van,Flight,S.,Oppenhuis,E.& Duesmann,B.(1997). Huiselijk geweld: aard, omvang en hulpverlening.Den Haag: Intomart,SociaalWetenschappelijk Onderzoek.
e
Groen,M.& Lawick,J.van (2008). Intieme Oorlog,5 herziene druk.Amsterdam: Van Gennep.
Heyman,R.E.& Neidig,P.H.(1997).Physical aggression couples treatment.In W.K.Alford &H.J.Markman(Eds.), Clinical Handbook of marriage and couples interventions (pp.589-617).
Chichester: Wiley.
Hoejenbos,I.,Bout,J.& Pol,I.(2007).Gedeelde schaamte,halve schaamte? Het fenomeen schaamte tijdens een klinische echtparengroepsbehandeling.In N.Holster (red.), Schaamte in groepen. Van verhullen naar onthullen (pp.13-34).Houten:BohnStafleuvanLoghum.
Holtzworth-Munroe,A.,Meehan J.C.,Rehman,U.& Marshall,A.D.(2002).Intimate partner violence:An introduction for couple therapists.InA.S.Gurman & N.S.Jacobson (Eds.), Clinical Handbook of Couple Therapy, 3th edition (pp.441-465).NewYork:Guilford Press.
Holtzworth-Munroe,A.& Stuart,G.L.(1994).Typologies of male batterers:Three subtypes among them. Psychological Bulletin, 116,476-497.
Kalmuss,D.(1984).The intergenerational transmission of marital aggression. Journal of Marriage and the Family, 46,11-19.
Kyu,N.& Kanai,A.(2005).Prevalence,antecedent causes and consequences of domestic violenceinMyanmar.Asian Journal of Social Psychology, 8,244-271.
Lawick,J.van (2003).Van mis-handelen naar relationeel handelen.Systemische psychotherapie bij fysiek geweld in paarrelaties. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29,217-236.
Lawick,J.van (2008).Geweld.InA.Savenije,M.J.van Lawick & E.T.M.Reijmers (red.), Handboek Systeemtherapie (pp.535-546).Utrecht: DeTijdstroom.
ste
MeldpuntHuiselijkGeweldDrenthe(2006).Protocol 1 Hulp bij huiselijk geweld Drenthe 2006. Assen: GGD Drenthe.
Movisie (2009).Factsheet huiselijk geweld: Feiten en cijfers.Utrecht: Movisie.Te downloaden via www.huiselijkgeweld.nl
Mulder,H.,Bout,J.,Pol,I.& Simons,P.(1993).Als echtpaar de kliniek in.Een beschrijving van‘De Keerkring’Beileroord. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 48,359-375.
Neeleman,A.& Bout,J.(2008).Parengroepstherapie.InA.Savenije,M.J.van Lawick &
E.T.M.Reijmers (red.), Handboek Systeemtherapie (pp.453-461).Utrecht: DeTijdstroom. O’Leary,K.D.(2008).Couple therapy and physical agression.InA.S.Gurman (Ed.), Clinical Handbook of Couple Therapy, 4th edition (pp.478-498).NewYork:GuilfordPress. Pence,E.&Paymar,M.(1993).Education groups for men who batter: The Duluth Model. New York: Springer.
South,S.C.,Turkheimer,E.& Oltmanns,T.E.(2009).Symptomen van persoonlijkheidsstoornissen en huwelijksfunctioneren. Gezinstherapie Wereldwijd, 20, 411-444. Spijkerman,H.(1996).PMTmet echtparen in De Keerkring. Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie, 2,23-35.
Spijkerman,H (2008).Psychomotor therapy with a couple at the Keerkring,The Netherlands.Clinical Psychology Forum, 189,46-49.
Stith,S.M.,McCollum,E.E.,Rosen,K.H.& Locke,L.D.(2002).Multicouple group therapy for domestic violence.In F.W.Kaslow (Ed.), Comprehensive Handbook of Psychotherapy Vol. 4 (pp.499-520).Hoboken: John Wiley & Sons.
Stith,S.M.,Rosen,K.H.,McCollum,E.E.&Thomsen,C.J.(2004).Treating intimate partner violence within intact couple relationships: outcomes of multicouple versus individualcoupletherapy. Journal of Marital and Family Therapy, 30,305-318.
Sytema,S.,Bout,J.& Simons,P.(2000).Opnieuw: als echtpaar de kliniek in.Resultaten van een klinische groepsbehandeling voor echtparen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 55,541-555.
Sytema,S.& Bout,J.(2006).Treatment outcome of an inpatient group therapy for couples.
Journal of Family Therapy, 28,392-403.

Hanne Degroote
Ben-Ari, A., Winstok, Z., Eisikovitz, Z. (2005)
Delfgaauw, M., Everts, D. (2007) Partnerrelatietherapie bij huiselijk geweld: nu is het genoeg! Psychopraxis, 9(5), 198-203
Depestele, S. (2011)
Dutton, D., Golant, S. (2000), De partnermishandelaar: een psychologisch profiel. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Hegarty, Kl., Bush, R. (2002), Australian And New Zealand Journal Of Public Health, 26(5), 437-442
Hegarty, Kl., Gunn, Jm., O’Doherty, Lj., Taft, A., Chondros, P., Feder, G., Astbury, J., Brown, S. (2010), Bmc Public Health, Vol. 10
Hill, A. (2005)
Hoijtink, M. (2009), Huiselijk geweld. Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk, 2,17-18
Ince, D. (2008) Cijfers over kindermishandeling. Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut
Janssens, Y. (2013), Huiselijk geweld en gezinshereniging in België. Tijdschrift voor mensenrechten, 11(1), 7-10
Katz, C. (2014)
Kooij, P. (2012), Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en huiselijk geweld. Tijdschrift voor kindergeneeskunde, 80(2), 37-43
Lo Fo Wong, S. (2013) increased awareness of intimate partner abuse after training: a randomized controlled trial
Lo Fo Wong, S. H., De Jonge, A., Wester, F., Mol, S., Römkens, R., Lagro-Janssen, T. (2006), Family practice, 23(5), 578-86
Lo Fo Wong, S.H. (2009), Huisartsen herkennen kindermishandeling zelden, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 153(6),p. 220-221
Lo Fo Wong, S.H., Lagro-Janssen, A. (2005), Mishandelde vrouwen binnen de partnerrelatie, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 149(1), p. 6-9
Lo Fo Wong, S.H., The doctor and the woman “who fell down the stairs”: family doctor’s role in recognizing and responding to intimate partner abuse, Rotterdam optima grafische communicatie
Loeffen, M., Lindner, C. (2013), Grotere taak gemeenten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. SoziO-SPH: vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, 18(3), 34-37
McVeigh, M.J. (2005)
Proot, S. (2006)
Richardson, J., Coid, J., Petruckevitch, A., Chung, W.S., Moorey, S., Feder, G. (2002), Identifying domestic violence: cross sectional study in primary care. BMJ
Römkens, R. (1997), Prevalence of wife abuse in the Netherlands: Combining quantitative and qualitative methods. J Interpers Violence, 12(1)
Römkens, R.G. (1992), Swets & Zeitlinger
Rosier, J. (2001), Letsel door een vreemde oorzaak. Signalering huiselijk geweld ook in Nederland belangrijk. Tijdschrift voor verpleegkundigen, 111(9), 273-274
Scholing, A., Boer, F. (2010), De multidisciplinaire GGZ-richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld. PsychoPraktijk: vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie, 2(3), 27-31
Stals, I., (2005)
Stoltenbrog-Yosef, S. (2006), Buitenspel: geheimhouding bij huiselijk geweld. Maatwerk : vakblad voor maatschappelijk werk, 6, 8-10
Storms, O., Scherpenzeel, R., (2013)Sweet, P.L. (2014)
Taft, Aj., Small, R., Hegarty, Kl., Lumley, J., Watson, Lf., Gold, L. (2009),Bmc Public Health, Vol. 9
Ter Maten, A. (2008), De aanpak van huiselijk geweld. Tijdschrift voor verpleegkundigen, 118(11/12), 12-19
Tison, B. (2015)
Van der Borg, A., Meulman, K. (2008), Mensen moeten wel durven blijven aankloppen: maatschappelijk werkers over meldcode huiselijk geweld. TSS: tijdschrift voor sociale vraagstukken, 10, 22-23
Verbeeren, M. (2011)
Wentzel, W., (2004)
Zink,T., Elder, N., Jacobson J. (2003), How children affect the mother/victim’s process in intimate partner violence. Arch Pediatr Adolesc Med,157(6) , 587-92.

Charlotte Verhaest:
-ABVV(uitgever) (25 november 2015). Europese vakbonden samen tegen geweld op vrouwen.ABVV Geraadpleegd op: http://www.abvv.be/web/guest/news-nl/-/article/4141537/
-Nieuwe sensibiliseringscampagne gelanceerd. Geraadpleegd op: https://1712.be/lees-meer/persmededeling-van-jo-vandeurzen-vlaams-minister-van-welzijn-volksgezondheid-en-gezin
Werkgroep bezoekruimte. (2015) Van jullie, voor altijd. (24 paginas). Berchem: Som-sector

-Vandecapelle, S. (2012). Seksueel partnergeweld in Vlaanderen: een belevingsstudie. Antwerpen: Maklu.

-Groenen, A., Jaspaert, E. & Vervaeke, G. (2011). Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt. Leuven: Acco.

-De Groof, K., Blow, H. & Serrien, H. ( 2011). Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld. Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

-Mesman, J., & Koot, H.M. ( 2002). De ontwikkeling van internaliserende en externaliserende problemen van peutertijd tot preadolescentie: vroege voorlopers en ontwikkelingspaden. Kind en adolescent praktijk: vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, 23 (1), 24-41.

-Debroey, L. (2004). Partnergeweld heeft vele gezichten. Rondom gezin 106 (10), 24-28.

-Genetello, H. (2010) Ik was opgelucht als ze weende, dan wist ik dat ze nog leefde: kinderen en jongeren betrokken bij partnergeweld. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 21 (3), 10-13.

-Heremans, H. ( 1993). Hulpverlening bij kindermishandeling: literatuurstudie en empirische toetsing omtrent de mogelijke hulpverlening (eindwerk). Antwerpen.
-Willaert, M. (2011) Partnergeweld: als liefde pijn gaat doen (theses). Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Katholieke hogeschool Brugge- Oostende, Brugge.
-Stockman, S. (2008) Geweld uit liefde?! Een vormingspakket voor daders van partnergeweld (eindwerk). Kortrijk: Ipsoc Vives, Kortrijk.

-Withaeckx, S., & Coene, G. (2013) Van de liefde geslagen. Nieuwe vormen van familiaal geweld feministisch bekeken. Brussel: VUBPress.

-Gijs, L. (2015) Psychopathie als risicofactor voor het plegen van seksueel geweld. Utrecht: De tijdstroom.

-Daems, T. (2013) Civilisering van geweld. Tijdschrift van wetenschap, 44, 2-4.

-Bunston, W., Pavlidis, T., & Cartwright, P. ( 2015). Children, family violence and group work: some do’s and dont’s in running therapeutic groups with children affected by family violence. (online publicatie). Journal of family. Gedownload op 4 juni 2015.

-Robert, A., Arnold, P. & Christopher J. (2013) Cutaneous manifestations of child abuse and their differential diagnosis. Germany: Springer Berlin Heidelberg.

-Dobash, R., & Dobash P. ( 2015) Domestic violence: sociological perspectives
(ScienceDirect). International encyclopedia of the social and behavioral sciences, 632-635. Gedownload op 17 februari 2015.

-LSI. (15 december 2015). Twintiger riskeert jaar cel voor partnergeweld. Het Laatste Nieuws/ Mandelstreek. P.17-17.

-KST. (vrijdag 11 december 2015). Elke drie dagen probeert iemand z’n partner te vermoorden. Het Laatste Nieuws, p. 8-8.

-BDW. (Woensdag 16 december 2015). Klappen na Bierfeesten. Het Laatste Nieuws/ Leiestreek, p 17-17.
-Steketee, M., Broenink, N., & Steketee, M. (2004). Een sociaal jaar voor jongeren in Nederland. Nederland: Verwey- Jonker Instituut.

-Wittebrood, K. & Veldheer, V. ( 2005). Partnergeweld in Nederland: Een secundaire analyse van de Intomart- onderzoeken naar huiselijk geweld. Tijdschrift voor Criminologie 48 (1), 1-1.

-Steketee, M., Pels, T., Lünnemans, K., Tan, S., Flikweert, M., Distelbrin, M., & Mak, J. ( 2011). Opvoeden na partnergeweld. Assen: Van Gorcum.

-De Vilder, W. ( nieuwsanker) (2007). Een taboe doorbroken: mishandelde mannen. (DVD- video). Brussel: VRT.

-S.I. (2004) Kinderen en huiselijk geweld. (DVD-video). Atlas.

-Van Den Bossche, T. (reporter),&Van der Slycken, K. ( reporter) (2008) Huwelijksterreur. (DVD-video). Brussel: VRT.

-Pels, T. (2004). Een andere opvoedingsondersteuning voor islamitische ouders. Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector, 9, 18-25.
-Pels, T. ( 2005). Geef de ouders maar weer de schuld. TSS: tijdschrift voor sociale vraagstukken, 59, 34-35.

-Mak, J., Nederland, T. (2015) Weg met het taboe: hoe kinderen armoede beleven en hoe Nederlands gemeenten kinderarmoede bestrijden. Armoede en sociale uitsluiting, Jaarboek 666 J VRAN, 166-181.

-Mak, J., Van Goor, R. & Koerhuis, M.-J. ( 2004) Steun voor het gezin: kritische overwegingen bij opvoedingsondersteuning. Zone: tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 63 (1), 4-5.

-Mak, J., Jonkers, M. & Postma, D. (2005). Hoe hard is de aanpak van jongeren?. Zone: tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 64 (5), 5-5.

-Van Rooij, F., Van der Schuur, W., Steketee, M., Mak, J. & Pels, T. (2015) Interparental violence: similarities and discrepanties Between narratices of others and their children. Journal of child and family studies, 24, 3350-3362. doi: 10.1007./s10826-015-0137-3

-Journal of child and family studies, 24, 3350-3362. doi: 10.1007./s10826-015-0137-3

-Steketee, M., Lünneman, K. & Pels, T. (2011). Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst. Assen: Van Gorcum.

-Steketee, M., Uittenbogaard, B., De Graaf, M., Koster, J., Poot, L., Swinkels, S.,… Reubsaet, H. (2010). Werken met multiprobleemhuishoudens. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.

-Van Rooij, F., Van der Schuur, W., Steketee, M., Mak, J. & Pels, T. (2015) Interparental violence: similarities and discrepanties Between narratives of others and their children. Journal of child and family studies, jaargang 24, 3350-3362.
doi: 10.1007./s10826-015-0137-3

-Van Rooij, F., Van der Schuur, W., Steketee, M., Mak, J. & Pels, T. (2015) Interparental violence: similarities and discrepanties Between narratices of others and their children. Journal of child and family studies, jaargang 24, 3350-3362.
doi: 10.1007./s10826-015-0137-3

-Klerk, M. de., Gilsing, R. & J. Timmermans (2010). Op weg met de Wmo. Evaluatie van de wet maatschappelijke ondersteuning. Den Haag: Sociaal en cultureel planbureau.
-Chan, K.L. (2012) Comparison of parent and child reports on child maltreatment in a representative household sample in Hong Kong. Journal of family violence (pp. 11-21). doi: 10.1007/s10896-011-9405-1
-Klein, M. van der, J. Mak & R. van der Gaag (2011). Professionals en vrijwilligers (organisaties) rondom jeugd en gezin. -
——
-Literatuur over samenwerken in de pedagogische civil society. Utrecht: Verwey- Jonker Instituut.
Peled, E. & Gil, I. B. (2011). The mothering perceptions of woman abused by their partner. Violence against women. (pp. 457-479). doi: 10.1177/1077801211404676

-Sourander, A. Helstela, L., & Helenius, H. (1999). Parent- adolescent agreement on emotional and behavioral problems. Social psychiatry & psychiatric epidemiology. (pp. 657-663)

-Schuur, W. van der, Steketee, M., D.J, Pels, T. & F.B. van Rooij (artikel in voorbereiding). Interparental violence: Discrepanties between Narratives of mothers and their children.

-Pels, T. (2000). Opvoeding en integratie; Conclusies. Opvoeding en integratie: een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en de pedagogische afstemming tussen gezin en school. (pp. 204-230). Assen: Van Gorcum

-Mak, J. & M. Davelaar (2011). Het jongerenkeuringsteam in actie. Participatie audit (zwerf-) jongeren Den Haag. Utrecht: Verwey- Jonker Instituut

-Coyne I. (2008). Children’s participation in consultations and decision- making at health service level: A review of the literature. International journal of nursing studies 45 (2008). (pp 1682-1689).

-Holden, G.W. (2003). Children exposed to domestic violence and child abuse: Terminology and taxonomy. Clinical child & family psychology review. (pp 151-160). doi: 1096-4037/03/0900-0151/0

Anouska Machtelinckx
De Loof, Jef. Eerste hulp bij geweld: handboek voor leerkrachten en begeleiders bij het leren omgaan met geweld bij kinderen en jongeren, 1999, Walleyndruk (Brugge). Leuven: Davidsfonds /Print
De politieaanpak van partnergeweld: de wijze van behandeling van het fenomeen partnergeweld door de geïntegreerde politie, 2006, Brussel: Politeia
Kindermishandeling, 2001, Brussel: Kind-en-Gezin
Franck, P. Partnergeweld, Jrg. 32 (2003) nr. 4, p. 22-28, Gezinsbeleid in Vlaanderen
Tomsin, J. Kindermishandeling, 1994 nr. 5, p. p.5-14, Mensen onderweg
Dijkstra, S. Na partnergeweld: bespreking van Uit het veld geslagen, 2009 nr. 2, p. 11-13
Proot, Sara. Huiselijk geweld: project partnergeweld binnen de politiezone Arro-Ieper, 2006, Kortrijk: Ipsoc
Brulez, Leen. Politionele aanpak van partnergeweld: Een vergelijking van de aanpak van partnergeweld in de politiezones van het gerechtelijk arrondissement Brugge, 2010, Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)
Stockman, Sarah. Geweld uit liefde?! een vormingspakket voor daders van partnergeweld, 2008, Kortrijk: Ipsoc
Stevens, Liesbet. De wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan, 1998, Pages: 18-32, EchtscheidingsjournaalVan der Veen, Henk; Bogaerts, Stefan. Buiten beeld: onderzoek naar omvang huiselijk geweld, 2010, Issue: 2, Pages: 3-13, Secondant
Withaeckx, Sophie; Coene, Gily. Van de liefde geslagen. Nieuwe vormen van familiaal geweld feministisch bekeken, 2013, Volume: 11, Tweespraak Vrouwenstudies
Dienemann, J. ; Campbell, J. A clinical pathway for intimate partner violence across the continuum of care, Jrg. 32 (2003) nr. 5, p. 594-603, OGNN : journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing
Redman, S. ; Taylor, J. Legitimate family violence as represented in the print media: textual analysis, Jrg. 56 (2006)2, p.157-165, Journal of advanced nursing
Jewkes, R. Intimate partner violence: causes and prevention, Jrg. 359 (2002) 9315, p.1423-1429, The lancet
Pergens, phillip. Drie politiezones zetten achtervolging in op verdachte van huiselijk geweld, Vr. 11 Dec. 2015, Pagina 21, Het Belang van Limburg
KST. Elke drie dagen probeert iemand z'n partner te vermoorden, Vr. 11 Dec. 2015, Pagina 8, Het Laatste Nieuwsblad
Van Regenmortel, Jesse. Partnergeweld bij één op vijf jonge vrouwen, Wo. 25 Nov. 2015, Pagina 9, Het Nieuwsblad
Belga. "Hij liegt over alles", 3/12/15, Redactie: Het Laatste Nieuws
Belga: Wie laat een moeder een maand lang ontbinden op zijn slaapkamer?, 03/12/2015, Het Nieuwsblad
De Standaard. Eén op tien zwangere vrouwen ervaart partnergeweld, 01/12/2015, De StandaardVTM, Telefacts(producer). Partnergeweld, 2008, Vilvoorde: VTM - Telefacts
VRT, één(producer). Een taboe doorbroken : mishandelde mannen, 2007, Brussel: VRT
Catalogue. Huwelijksterreur, 2008, Brussel: VRT : Eén