Basisartikels

Dit zijn de bronvermeldingen van onze basisartikels:

Noëmie: Lo Fo Wong, S.H. (2009). Partnergeweld en de rol van de huisarts. Bijblijven, 25(5), 16-23.

Laura-Jo: De Groof, K., & Blow, H. (2011). Klopt dit nu?: 6 jaar werken rond familiaal geweld. [beleidsdocument] Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
(http://familiaalgeweld1batpa41516.wikidot.com/local--files/basisartikels/Klopt%20dit%20nu%20-%206%20jaar%20werken%20rond%20familiaal%20geweld.pdf)

Tom: Blow, H., Brepoels P., De Groof K., Stas K.; (november 2014) ; Ketenaanpak bij familiaal geweld: rol en positie van de hulpverlening; Steunpunt Algemeen Welzijnswerk; (http://www.kennisplein.be/Documents/Geweld,%20misbruik%20en%20kindermishandeling/Visietekst%20ketenaanpak%202014-11.pdf)

Inke Pieters J., Italiano P., Offermans A. en Hellemans S.,(2010). Hoofdstuk 3 Geweld binnen het koppel en door de ex-partner. In Pieters J., Italiano P., Offermans A. en Hellemans S. Ervaring van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Geraadpleegd via (http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2011/148_geweld_vrouwen_mannen.pdf).

Alice: Overbeek, M., de Schipper, C., Lamers – Winkelman, F., Schuengel, C. (2014). Steeds beter op de kleintjes letten. Kind & Adolescent Praktijk, 13(4), 148-155.

Océane: Vink, R., Goes, A., Doornink, N., Broerse, A., Pannenbakker, F., & Van der Zwan, R., (red) (2014). Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders (verkennend onderzoek). 2012-2013. Utrecht: Movisie & TNO.

Emilie: Koenraadt, F. & Liem, M. (2010). Fataal huiselijk geweld: Doding van eigen kind, partner of ouder. Justitiële verkenningen, 36(8), 100-114.

Chloé: B. Tierolf.,Trauma’s bij kinderen als gevolg van huiselijk geweld. (pag 89-99) “Huiselijk geweld, Justitiële verkenningen, Den Haag Boom (2010)

Hanne: Lo Fo Wong, S.H. (2009). Partnergeweld en de rol van de huisarts. Bijblijven, 25(5), 16-23.

Anouska: Dam, A. ; Tilburg, C.A. ; Steenkist, P. ; Buisman, M, Niet meer door het lint: Handleiding, 1980, pp. 29-37 Utrecht: Trimbos-instituut, Bohn Stafleu Van Loghum

Charlotte: Mak, J., Steketee, M. & van der Schuur, W. (2012). Moeders en hun kinderen over partnergeweld. Utrecht: Verwey- Jonker Instituut. Geraadpleegd via:
(http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/8865_12_Moeders-en-hun-kinderen-over-partnergeweld.pdf)

Dagmar: Desair, K., Hermans, K. (2012). Geweld tussen ouders en kindermishandeling samenwerkingspaden caw en vk. Leuven (2012) Geraadpleegd van (http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2012/125_ouders_kindermishandeling.pdf )

Jolien: Desair, K., & Hermans, K. (2012). Het verband tussen kindermishandeling en partnergeweld. Geweld tussen ouders en kindermishandeling. Samenwerkingspaden CAW-VK. (pp. 15-21). Leuven.
Desair, K., & Hermans, K. (2012). De blik naar buiten: initiatieven en onderzoek op vlak van samenwerking bij partnergeweld en kindermishandeling. Geweld tussen ouders en kindermishandeling. Samenwerkingspaden CAW-VK. (pp. 29-32). Leuven.
Allebei geraadpleegd via: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2012/125_ouders_kindermishandeling.pdf

Kevin: van Lawick, J., (2003). Van mis-handelen naar relationeel handelen. Tijdschrift voor Psychotherapie 29, 126-137.

Vicky: Genetello, H. (2009) Algemene visie rond kinderen als getuige van geweld. Kinderen en partnergeweld: wat nu?, 9-24. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Babiche: Neeleman, A., Touring, I. (2010). Als de liefde heeft toegeslagen…. Tijdschrift voor psychotherapie, 36(4), 230-245. Doi 10.1007/BF03096148
Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Hanne: Lo Fo Wong, S.H. (2009). Partnergeweld en de rol van de huisarts. Bijblijven, 25(5), 16-23.

Océane:
Vink, R., Goes, A., Doornink, N., Broerse, A., Pannenbakker, F., & Van der Zwan, R., (red) (2014). Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders (verkennend onderzoek). 2012-2013. Utrecht: Movisie & TNO.
(hoofdstuk 4. Omvang en aard volgens de literatuur)
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Rapport-Huiselijk-geweld-door-kinderen-jongeren-tegen-ouders%20%5BMOV-2046952-1.0%5D.pdf

Anouska Machtelinckx
Dam, A. ; Tilburg, C.A. ; Steenkist, P. ; Buisman, M. Niet meer door het lint: Handleiding, 1980, pp. 29-37, Utrecht: Trimbos-instituut, Bohn Stafleu Van Loghum.
(http://download.springer.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/static/pdf/193/bok%253A978-90-313-7301-7.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-90-313-7301-7&token2=exp=1450437659~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F193%2Fbok%25253A978-90-313-7301-7.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Fbook%252F10.1007%252F978-90-313-7301-7*~hmac=56656054de91302c8eb5491ef9b684b0f782a3e7c4bf81fb3140ae9b50e5304d)